Page 1017 - Biblia Català TBS
P. 1017

vostres peus, el dia que jo preparo, diu Jahveh dels exèrcits.
4 Recordeu-vos de la Llei de Moisès, el meu servent, la qual li vaig manar a la muntanya de l’Horeb per a tot Israel: estatuts i judicis.
Malaquies 4
5 I, heus aquí, jo us envio Elies, el profeta, abans que vingui el dia de Jahveh, gran i terrible.
6 I ell farà tornar el cor dels pares vers els  lls, i el cor dels  lls vers els seus pares, no sigui que vingui, i fereixi la terra amb un extermini.
4:4 Dt 4:10 4:5 Mt 11:14; 17:10-13; Lc 1:17; Jn 1:21
1009


   1015   1016   1017   1018   1019