Page 1015 - Biblia Català TBS
P. 1015

2 Si no escolteu, i si no poseu al cor de donar l’honor al meu Nom, diu Jahveh dels exèrcits, jo enviaré con- tra vosaltres la maledicció, i maleiré les vostres benediccions: i també ja les he maleït perquè no hi esteu posant el cor.
3 Heus aquí, jo reprendré la vostra descendència, i escamparé el fem a la vostra cara, el fem de les vostres festes, i se us emportaran amb ell.
4 I sabreu que jo us he enviat aquest manament per preservar el meu pacte amb Leví, diu Jahveh dels exèrcits.
5 El meu pacte amb ell era la vida i la pau, i jo els hi vaig donar perquè tingués temor, i tingué temor de mi, i ell s’humilià davant del meu Nom.
6 La llei de la veritat era a la seva boca: la injustícia no fou trobada en els seus llavis, caminà amb mi en pau i en rectitud, i en féu tornar molts de la iniquitat.
7 Perquè els llavis del sacerdot han de guardar el coneixement: i ells cercaran la instrucció que ve de la seva boca, perquè ell és el missatger de Jahveh dels exèrcits.
8 Però vosaltres us heu desviat del camí, n’heu fet ensopegar molts en la llei, heu corromput el pacte de Leví, diu Jahveh dels exèrcits.
9 Per això, jo també us donaré que sigueu menyspreats i humiliats per tot el poble, atès que vosaltres no heu guardat els meus camins, sinó que heu fet acceptació de persones en aplicar la llei.
10 ¿No tenim tots nosaltres un sol Pare? ¿No ens ha creat el mateix Déu? ¿Per què, doncs, som in dels cadascú envers el seu germà, profa- nant el pacte dels nostres pares?
11 Judà ha estat in del, s’ha comès una abominació a Israel i a Jerusalem, perquè Judà ha profanant
Malaquies 2, 3
la santedat de Jahveh, que ell estima, i s’ha casat amb la  lla d’un déu estrany.
12 Jahveh tallarà de les tendes de Jacob l’home que faci això, el qui vetlla i el qui respon, i el qui porta una ofrena a Jahveh dels exèrcits.
13 I això, a més a més, feu vosaltres: cobriu l’altar de Jahveh de llàgrimes, de plors i de gemecs, perquè ell ja no mira més l’ofrena ni accepta compla- gut res de la vostra mà.
14 I vosaltres dieu: Per quina raó? Perquè Jahveh ha fet de testimoni entre tu i la muller de la teva joven- tut, contra la qual has estat in del: malgrat que ella era la teva compa- nya, i l’esposa del teu pacte.
15 ¿I no en féu ell un de sol, encara que tenia la resta de l’esperit? ¿I perquè un de sol? Ell cercava un llinatge de Déu. Vigileu, doncs, el vostre esperit, i que ningú no sigui in del a la muller de la seva joven- tut.
16 Perquè Jahveh, el Déu d’Israel, ha dit que odia el repudi, i el qui co- breix la violència amb la seva roba, diu Jahveh dels exèrcits. Vigileu, doncs, el vostre esperit, i no sigueu in dels.
17 Heu fatigat Jahveh amb les vos- tres paraules. I dieu: En què l’hem fatigat? Doncs, quan dieu: Qualsevol que fa el mal passa per bo als ulls de Jahveh, i ell s’hi complau; o: ¿On és el Déu de la justícia?
2:4-5 Nm 3:11-13; 25:12 2:8 Jr 18:15 2:11 Esd 9:1-2; Ne 13:23 3:1 Ex 23:20; Mt 11:10; Mc 1:2; Lc 7:27 3:2 Ap 6:17
3
camí davant meu. I el Senyor, que vosaltres cerqueu, vindrà sobtada- ment al seu temple, i l’Àngel del pacte, que vosaltres desitgeu. Heus aquí vindrà, –diu Jahveh dels exèr- cits.
2 ¿Però qui podrà suportar el dia de la seva vinguda? ¿I qui es podrà
Heus aquí, jo envio el meu mis-
satger, i ell prepararà el meu
1007


   1013   1014   1015   1016   1017