Page 1014 - Biblia Català TBS
P. 1014

1La sentència de la paraula de Jahveh contra Israel per mitjà de Malaquies.
2 Jo us vaig estimar –diu Jahveh. Però vosaltres dieu: En què ens vas estimar? ¿No fou Esaú el germà de Jacob? –declaració de Jahveh. Però jo vaig estimar Jacob,
3 i vaig odiar Esaú; i vaig fer de les seves muntanyes una desolació, i de la seva propietat un heretatge per als xacals del desert.
4 Encara que Edom digui: Hem estat destruïts, però reconstruirem les nostres ruïnes; així parla Jahveh dels exèrcits: Ells construiran, però jo enderrocaré. I els anomenaran: Territori pervers, i, Poble contra el qual Jahveh està aïrat per sempre.
5 I els vostres ulls ho veuran, i direu: Que Jahveh sigui enaltit més enllà del territori d’Israel!
6 El  ll honra el seu pare, i el ser- vent, el seu senyor. Doncs, si jo sóc Pare, on és la meva honra? I si jo sóc Senyor, on és el temor que em teniu? diu Jahveh dels exèrcits a vosaltres sacerdots que menyspreeu el meu Nom. I vosaltres dieu: En què hem menyspreat el teu Nom?
7 Quan porteu damunt del meu altar pa impur. I vosaltres dieu: En què profanem el teu Nom? Quan dieu: La taula de Jahveh és menys- preable.
8 I quan porteu un animal cec per al sacri ci, no és dolent això? I quan porteu el coix o el malalt, no és dolent això? Porta’l, doncs, al teu governador: ¿estarà content de
tu, o et rebrà bé? –diu Jahveh dels exèrcits.
9 Ara, doncs, imploreu el favor de Déu a   que tingui misericòrdia de nosaltres. Això és el que porteu amb les vostres mans: us rebrà bé a algú de vosaltres? –diu Jahveh dels exèrcits.
10 Tant de bo que entre vosaltres hi hagués algú que tanqués les portes o encengués el meu altar de franc! No estic complagut amb vosaltres, diu Jahveh dels exèrcits, i no acceptaré l’ofrena de les vostres mans.
11 Perquè des del llevant del sol  ns al seu ponent, el meu Nom serà gran entre les nacions; i en tot lloc es portarà encens i una ofrena pura al meu Nom, perquè el meu Nom serà gran entre les nacions, diu Jahveh dels exèrcits.
12 Però vosaltres el profaneu quan dieu: La taula de Jahveh és menys- preable, i el seu fruit és un menjar menyspreable.
13 I també dieu: Vet aquí, quin can- sament! I vosaltres ho menyspreeu, diu Jahveh dels exèrcits. I porteu l’animal robat, o el coix, o el que està malalt, i veniu a fer l’ofrena. ¿He d’acceptar això de la vostra mà? –diu Jahveh.
14 Maleït el mentider que té un mascle en el seu ramat, i fa un vot, i sacri ca un animal tarat al Senyor: perquè jo sóc el Rei Sobirà, diu Jahveh dels exèrcits, i el meu Nom és temut entre les nacions.
2
Llibre del profeta Malaquies
1:2-3 Rm 9:13 1:3 Jr 49:17-18; Ab 1:10 1:8 Dt 15:21 1006
Ara, doncs, sacerdots, aquest ma-
nament és per a vosaltres.


   1012   1013   1014   1015   1016