Page 1327 - Biblia Català TBS
P. 1327

obres darreres són més que les pri- meres.
20 Però tinc algunes poques coses contra tu: perquè permets a la dona Jezabel, la qual s’anomena a si mateixa profetessa, que ensenyi els meus servents i els desviï a fornicar i a menjar coses sacri cades als ídols.
21 I li vaig donar temps perquè es penedís de la seva fornicació, i no es penedí.
22 Heus aquí, la llanço en un llit, i els qui adulteren amb ella en una gran tribulació, si no es penedeixen de les seves obres.
23 I els  lls d’ella els mataré amb la mort. I totes les esglésies sabran que jo sóc el qui examino els ronyons i els cors. I donaré a cadascú de vos- altres segons les vostres obres.
24 Però a vosaltres us dic, i als altres de Tiatira, a tots els qui no tenen aquesta doctrina, i als que no han conegut les profunditats de Satanàs, com diuen: No posaré damunt de vosaltres cap altra càrrega.
25 Però el que teniu, reteniu-ho ferm  ns que vindré.
26 I qui venci i guardi les meves obres  ns a la  , li donaré potestat sobre les nacions;
27 i ell les pasturarà amb vara de ferro, com són esmicolats els vasos del terrisser, com jo també l’he rebut del meu Pare;
28 i li donaré també l’estel del matí. 29 El qui tingui orella, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies.
3I escriu a l’àngel de l’església que hi ha a Sardis: Això diu el qui té els set esperits de Déu i els set estels:
Conec les teves obres, que tens el nom que vius, i ets mort.
2 Estigues vigilant i aferma les coses que resten, que estan a punt de morir; perquè no he trobat les teves obres completes davant Déu.
2:20 1Re 16:31 2:23 Jr 17:10 2:26, 27 Ps 2:8, 9 3:5 Ex 32:33; Ap 13:8; 20:12; Lc 12:8 3:7 Is 22:22
Apocalipsi 2, 3
3 Per tant, recorda’t de com has rebut i escoltat, i guarda-ho i pene- deix-te. Perquè, si no vetlles, vindré sobre teu com un lladre, i no sabràs a quina hora vindré sobre teu.
4 Tens uns pocs noms, també a Sardis, que no han contaminat els seus vestits, i caminaran amb mi amb vestits blancs, perquè en són dignes.
5 El qui venci, aquest serà vestit amb vestits blancs, i de cap manera no esborraré el seu nom del Llibre de la Vida, i confessaré el seu nom davant del meu Pare i davant dels seus àngels.
6 Qui tingui orella, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies.
7 I escriu a l’àngel de l’església que hi ha a Filadèl a: Això diu el Sant, el Veritable, el qui té la clau de David, el qui obre i ningú no tanca, i tanca i ningú no obre:
8 Conec les teves obres. Heus aquí, he posat davant teu una porta oberta i ningú no la pot tancar; perquè tens una força petita, i has guardat la meva paraula i no has negat el meu Nom.
9 Heus aquí, dono de la sinagoga de Satanàs els que es diuen jueus i no ho són, sinó que menteixen. Heus aquí, faré que ells vinguin i es pros- trin davant dels teus peus, i sàpiguen que jo t’he estimat.
10 Perquè has guardat la paraula de la meva perseverança, jo també et guardaré de l’hora de la prova que ha de venir sobre tot el món per provar els habitants de la terra.
3:3 Mt 24:43, 44 3:12 Ap 21:2
Heus aquí, vinc aviat. Retingues
11
ferm allò que tens, a   que ningú no et prengui la teva corona.
12 Qui venci, el faré columna en el temple del meu Déu, i ja no sortirà més a fora, i escriuré sobre ell el NomdelmeuDéu,ielnomdelaciu- tat del meu Déu, la Nova Jerusalem,
1319


   1325   1326   1327   1328   1329