Page 619 - Biblia Català TBS
P. 619

LLIBRE I
Psalm 1
1 Feliç l’home que no camina en el consell dels malvats, i no s’està en el camí dels pecadors, i no s’asseu en el seient dels que se’n burlen.
2 Perquè el seu delit és en la llei de Jahveh, i en la seva llei hi medita dia i nit.
3 Serà, doncs, com un arbre plantat vora braçals d’aigua, que dóna el seu fruit al seu temps, i el seu fullatge mai no es marceix, i tot el que fa prospera.
4 No són així els malvats, perquè són com el boll que el vent s’emporta.
5 Per això els malvats no s’alçaran en el judici, ni els pecadors en la congregació dels justos.
6 Perquè Jahveh coneix el camí dels justos, però el camí dels malvats es perdrà.
Psalm 2
1 ¿Per què s’avaloten les nacions, i els pobles mediten vanitat?
2 Els reis de la terra s’aixequen, i els prínceps conspiren junts contra Jahveh i contra el seu Ungit,
3 dient: Trenquem els seus lligams, i llancem lluny de nosaltres les seves cordes.
4 El qui habita en els cels se’n riu, el Senyor se’n burla.
5 Llavors els parlarà en la seva ira, i els atordirà amb el seu furor.
6 I jo ungeixo el meu Rei sobre Sió, la muntanya de la meva santedat.
7 Proclamo l’estatut: Jahveh em va dir: Tu ets el meu Fill, jo avui t’he engendrat.
8 Demana-m’ho, i et donaré les nacions com a herència teva, i els extrems de la terra com a possessió teva.
9 Tu els esclafaràs amb un ceptre de ferro, els esmicolaràs com un atuell de terrissaire.
10 I ara, oh reis, sigueu assenyats: apreneu, jutges de la terra.
11 Serviu Jahveh amb temor, i ale- greu-vos amb tremolor.
12 Beseu el Fill, no sigui que s’enutgi, i sigueu destruïts pel camí, quan la seva ira s’encengui una mica. Feliços tots els qui con en en ell!
Psalm 3
Psalm de David, quan fugia de da- vant del seu  ll Absalom.
1 Jahveh, com s’han multiplicat els meus adversaris! Molts s’alcen con- tra mi.
2 Molts diuen de la meva ànima: No hi ha salvació per a ell en Déu. Selah.
3 Però tu, Jahveh, ets l’escut al meu voltant, la meva glòria, i el qui aixe- ques el meu cap.
4 Amb la meva veu crido vers Jahveh, i ell em respon des de la muntanya de la seva santedat. Selah.
Llibre dels Psalms
1:2 Js 1:8 1:3 Jr 17:8 2:1-2 Ft 4:25-26 2:9 Ap 2:26-27; 12:5 3:1 2Sa 15:13-17,29
2:4 Ps 37:13; 59:8 2:7 Fets 13:33; He 1:5
611


   617   618   619   620   621