Page 620 - Biblia Català TBS
P. 620

Psalms 3, 4, 5, 6
5 M’ajec i m’adormo, i em desperto, perquè Jahveh em manté.
6 No tinc por de miríades de gent que tot al voltant es posen contra mi.
7 Alça’t, Jahveh: salva’m, Déu meu! Perquè tu copeges tots els meus enemics a la galta, trenques les dents dels malvats.
8 La salvació és de Jahveh, sobre el teu poble hi ha la teva benedicció. Selah.
Psalm 4
Per al director. Amb Neguinot. Psalm de David.
1 Respon-me quan crido, oh Déu justícia meva! Tu m’eixamples en l’adversitat: tingues misericòrdia de mi, i escolta la meva pregària.
2 Fills dels homes,  ns quan ultrat- jareu la meva glòria? ¿Fins quan estimareu les coses vanes, cercareu la falsedat? Selah.
3 Tanmateix, sapigueu que Jahveh ha separat el  del per a si mateix: Jahveh escolta quan el crido.
4 Tremoleu, i no pequeu: parleu dins del vostre cor al vostre llit, i calleu. Selah.
5 Oferiu els sacri cis de justícia, i con eu en Jahveh.
6 Molts diuen: Qui ens farà veure el bé? Jahveh, alça sobre nosaltres la llum del teu rostre!
7 Tu poses goig en el meu cor, més que en el temps quan llur gra i llur most abunden.
8 En pau m’ajec i m’adormo, per- què només tu, Jahveh, em fas habi- tar segur.
Psalm 5
Per al director. Amb Ha-nehilot. Psalm de David.
1 Escolta, Jahveh, les meves parau- les, considera la meva meditació.
2 Estigues atent a la veu del meu crit d’auxili, Rei meu i Déu meu, perquè a tu prego.
3 Jahveh, al matí tu escoltes la meva veu; al matí em preparo per a tu, i vigilo.
4 Perquè tu no ets un Déu que es complau en la maldat, el mal no habita amb tu.
5 Els arrogants no s’aixecaran da- vant dels teus ulls: tu odies tots els qui fan iniquitat.
6 Tu destrueixes els qui parlen coses falses: Jahveh avorreix l’home sanguinari i fals.
7 Però jo, per la teva gran misericòr- dia entro a casa teva: amb temor de tu em prosterno vers el temple de la teva santedat.
8 Jahveh, guia’m en la teva justícia a causa dels meus enemics, fes recte el teu camí davant meu.
9 Perquè no hi ha rectitud en llur boca, llur cor és corromput, la seva gola és un sepulcre obert, afalaguen amb la seva llengua.
10 Oh Déu, declara’ls culpables, que caiguin pels seus propis consells; allunya’ls en la multitud de llurs transgressions, perquè s’han rebel·lat contra tu.
11 Però que s’alegrin tots els qui con en en tu, que ho celebrin per sempre, perquè tu els protegeixes: i que exultin de goig en tu els qui estimen el teu Nom.
12 Perquè tu, Jahveh, beneeixes el just: com un escut, l’envoltes de favor.
Psalm 6
Per al director. Amb Neguinot. Sobre Haixeminit. Psalm de David.
1 Jahveh, no em reprenguis en la teva ira, i no em castiguis en el teu furor.
4:4 Ef 4:26 4:6 Nm 6:26 5:9 Rm 3:13 6:1 Jr 10:24 612


   618   619   620   621   622