Page 622 - Biblia Català TBS
P. 622

Psalms 8, 9, 10
2 De la boca dels infants i dels que mamen tu fonamentes el poder, a causa dels teus adversaris, per detu- rar l’enemic i el venjatiu.
3 Quan miro els teus cels, l’obra dels teus dits, la lluna i els estels que tu has establert:
4 ¿Què és l’home, perquè te’n re- cordis; i el  ll d’Adam, perquè el visitis?
5 Tanmateix, l’has fet una mica inferior als àngels, i l’has coronat de glòria i d’honor,
6 li has donat domini sobre les obres de les teves mans, tot ho has posat sota els seus peus:
7 ovelles i bous, tots ells, i també les bèsties del camp,
8 els ocells dels cels i els peixos del mar, que travessen els camins dels mars.
9 Jahveh, Senyor nostre, que hono- rable és el teu Nom en tota la terra!
Psalm 9
Per al director. Mut-labbén. Psalm de David.
1 Et dono gràcies Jahveh amb tot el meu cor, recompto tots els teus prodigis.
2 M’alegro i exulto de goig en tu, canto lloances al teu Nom, oh Altíssim!
3 Quan els meus enemics es fan enrere, ensopeguen i són destruïts davant teu.
4 Perquè tu prepares el meu judici i la meva causa, tu seus en el teu tron jutjant amb justícia.
5 Reprens les nacions i destrueixes el malvat, has esborrat el seu nom per sempre i eternament.
6 Oh enemic, les destruccions s’han acabat per sempre; i les ciutats que has arrencat, el seu record s’ha per- dut amb elles.
8:2 Mt 11:25; 21:16. 8:6 He 2:6-8; 1 Corintis 15:27. 614
7 Però Jahveh existeix eternament, ha establert el seu tron per al judici. 8 I ell jutja el món amb justícia, ell judica els pobles amb equitat.
9 I Jahveh és un refugi per a l’oprimit, un refugi en els temps d’adversitat.
10 I els qui coneixen el teu Nom con en en tu, perquè tu, Jahveh, no abandones els qui et cerquen.
11 Canteu psalms a Jahveh, que habita a Sió, proclameu entre els pobles les seves obres.
12 Perquè el qui demana compte de la sang es recorda d’ells: no oblida el crit dels a igits.
13 Tingues misericòrdia de mi, Jahveh, mira la meva a icció de part dels que m’odien, tu que m’alces dels portals de la mort.
14 A   d’explicar totes les teves lloances als portals de la  lla de Sió: m’alegraré en la teva salvació.
15 Els gentils s’han enfonsat dins la fossa que han fet, en la mateixa xarxa que havien amagat s’hi ha capturat el peu d’ells.
16 Jahveh es fa conèixer, fa justí- cia: el malvat ha estat atrapat en l’obra de les seves pròpies mans. Meditació. Selah.
17 Els malvats aniran enrere  ns a l’infern, totes les nacions que obli- den Déu.
18 Perquè el desvalgut no serà obli- dat perpètuament: l’esperança dels pobres no es perdrà per sempre.
19 Alça’t Jahveh, que no prevalgui l’home, que les nacions siguin jutja- des davant teu.
20 Fica’ls por, Jahveh, que les nacions sàpiguen que són només homes mortals. Selah.
Psalm 10
1 Per què t’estàs lluny, Jahveh? Per què t’amagues en els temps de l’adversitat?
9:17 infern: en hebreu Xeol


   620   621   622   623   624