Page 644 - Biblia Català TBS
P. 644

Psalms 47, 48, 49
perquè són de Déu els escuts de la terra. Ell és molt exalçat!
Psalm 48
Càntic. Psalm. Per als  lls de Corè.
1 Gran és Jahveh i molt digne de ser lloat en la ciutat del nostre Déu, en la muntanya de la seva santedat.
2 Bonica elevació, goig de tota la terra, és la muntanya de Sió, pel cos- tat del nord, la ciutat del gran Rei.
3 Déu, en els palaus d’ella, s’ha fet conèixer com un refugi.
4 Perquè, heus aquí, els reis s’aplegaren, passaren tots alhora.
5 Ho veieren ells, llavors s’esveraren; s’atordiren, fugiren de pressa.
6 Els agafà tremolor, dolor com a una dona que infanta.
7 Tu estavelles els vaixells de Tarsis amb el vent de llevant.
8 Com ho havíem escoltat a dir, així ho hem vist a la ciutat de Jahveh dels exèrcits, a la ciutat del nostre Déu: Déu la mantindrà ferma per sempre. Selah.
9 Nosaltres hem meditat en la teva misericòrdia, oh Déu, enmig del teu temple.
10 Com el teu Nom, oh Déu, així és la teva lloança  ns als extrems de la terra: la teva mà dreta és plena de justícia.
11 Que s’alegri la muntanya de Sió, que exultin les  lles de Judà a causa dels teus judicis.
12 Camineu entorn de Sió, i aneu pel seu voltant: compteu les seves torres. 13 Poseu el vostre cor vers el seu ba- luard, considereu els seus palaus, per explicar-ho a la generació següent.
14 Perquè aquest Déu és el nostre Déu per sempre i eternament: ell ens guiarà més enllà de la mort.
Psalm 49
Per al director. Per als  lls de Corè. Psalm.
48:2 Mt 5:35 49:14 sepulcre: en hebreu Xeol 636
1 Escolteu això, tots els pobles, es- colteu atentament, tots els que habi- teu el món,
2 tant plebeus com nobles, tots alhora rics i pobres.
3 La meva boca parlarà saviesa, i la meditació del meu cor intel·ligència. 4 Inclinaré la meva orella a un pro- verbi, expressaré el meu enigma al so de la cítara.
5 ¿Per què hauria de tenir por en els dies dolents, quan la iniquitat dels meus enemics m’envolti?
6 Els qui con en en llur força, i es glorien en l’abundància de llur capital: 7 cap d’aquests no pot redimir de cap manera el germà, ni pagar a Déu el rescat per ell
8 –perquè la redempció de l’ànima d’ells té un alt preu, i no s’acabaria de pagar mai–,
9 a   que pugui viure per sempre, i no vegi la corrupció.
10 Perquè veu que els savis moren, l’insensat i el desassenyat pereixen igual, i deixen la seva riquesa a d’altres.
11 En llur interior s’imaginen que llurs cases duraran per sempre, les seves residències continuaran de ge- neració en generació: anomenen les terres amb llurs noms.
12 Però l’home no perdura gaire en l’honor, s’assembla a les bèsties que desapareixen.
13 Aquest és llur camí, neciesa per a si mateixos: i els qui vénen darrere d’ells es complauen en la boca d’ells. Selah.
14 Com ovelles han estat assenya- lats per al sepulcre, la mort serà el seu pastor, i els justos tindran domi- ni sobre ells al matí; i llur ostentació es desfarà en el sepulcre, lluny de la seva mansió.
15 Però Déu redimirà la meva ànima del poder del sepulcre, perquè ell m’agafarà. Selah.


   642   643   644   645   646