Page 646 - Biblia Català TBS
P. 646

Psalms 51, 52, 53
2 Renta’m completament de la meva iniquitat, i neteja’m del meu pecat.
3 Perquè reconec les meves trans- gressions, i el meu pecat és sempre davant meu.
4 Contra tu, particularment contra tu he pecat, i he fet el mal als teus ulls; a   que siguis trobat just quan parlis, i pur quan jutgis.
5 Heus aquí, en iniquitat vaig ser portat, i en pecat em concebé la meva mare.
6 Heus aquí, tu estimes la veritat en l’interior, i en el secret m’has fet conèixer la saviesa.
7 Puri ca’m amb hisop, i seré net: renta’m, i esdevindré més blanc que la neu.
8 Fes-me escoltar el goig i l’alegria; s’alegraran els ossos que vas trencar. 9 Amaga el teu rostre dels meus pecats, i esborra totes les meves ini- quitats.
10 OhDéu,creaenmiuncornet,i renova dins meu un esperit ferm.
11 No em llancis lluny de la teva presència, i no em prenguis el teu Esperit Sant.
12 Torna’m el goig de la teva salva- ció, i aferma’m amb un esperit noble. 13 Llavors ensenyaré als rebels els teus camins, i els pecadors tornaran a tu.
14 Deslliura’m del delicte de sangs, oh Déu, Déu de la meva salvació: la meva llengua celebrarà la teva justícia.
15 Senyor, obre’m els llavis, i la meva boca proclamarà la teva lloança.
16 Perquè un sacri ci no et satisfà, sinó jo l’oferiria: cap holocaust no et complau.
17 Els sacri cis acceptables a Déu són un esperit contrit: el cor contrit i humiliat, oh Déu, tu no el menys- prees.
18 Fes bé a Sió amb la teva bondat: edi ca les muralles de Jerusalem.
19 Llavors et plauran els sacri cis de justícia, l’holocaust i l’ofrena sen- cera de l’holocaust. Llavors oferiran vedells damunt del teu altar.
Psalm 52
Per al director. Maskil. De David. Quan Doeg, l’idumeu, vingué i avisà Saül, i li digué: David ha entrat a casa d’Ahimèlec.
1 Per què et glories en la maldat, poderós? La misericòrdia de Déu és constant.
2 La teva llengua trama intrigues, com una navalla esmolada, que practica l’engany.
3 T’estimes més el mal que el bé, la falsedat més que parlar amb justícia. Selah.
4 Estimes totes les paraules pernicio- ses, llengua enganyadora.
5 Per això Déu t’enderrocarà per sempre, t’agafarà i t’arrabassarà fora de la tenda, i et desarrelarà de la terra dels vivents. Selah.
6 I els justos ho veuran, i tindran por, i se’n riuran, dient:
7 Heus aquí l’home que no posava la seva seguretat en Déu, sinó que con ava en l’abundància de la seva riquesa, i s’enfortia en la seva mal- dat!
8 Però jo sóc com un oliver fron- dós en la casa de Déu: con o en la misericòrdia de Déu per sempre i eternament.
9 Et donaré gràcies per sempre, per- què tu ho has fet: i esperaré en el teu Nom, perquè és bo davant dels teus sants.
Psalm 53
Per al director. A la tonada de Mahalat. Maskil de David.
1 Diu el neci dins del seu cor: No hi ha Déu. S’han corromput, i han
51:4 Rm 3:4 51:7 Is 1:18 52: capçalera 1Sm 22:9-19 53:1-3 Rm 3:10-12 638


   644   645   646   647   648