Page 1035 - Biblia Català TBS
P. 1035

complagut la meva ànima. Posaré el meu Esperit sobre ell, i anunciarà el judici als gentils.
19 No contendirà ni cridarà, ni sen- tirà ningú la seva veu pels carrers. 20 No trencarà la canya esberlada, i no apagarà el ble fumejant,  ns que porti el judici a la victòria.
21 I en el seu Nom esperaran els gentils.
22 Llavors li van portar un endi- moniat, cec i mut. I el va guarir, de manera que el cec i mut parlava i hi veia.
23 I totes les multituds estaven ad- mirades i deien: ¿No deu ser aquest el Fill de David?
24 Però els fariseus ho van sentir i digueren: Aquest no expulsa els di- monis sinó per Beelzebul, el príncep dels dimonis.
25 I Jesús, coneixent els seus pensa- ments, els digué: Tot reialme dividit contra si mateix és devastat, i tota ciutat o casa dividida contra ella mateixa no se sostindrà.
26 I si Satanàs expulsa Satanàs, està dividit contra ell mateix. ¿Com es podrà sostenir el seu reialme?
27 I si jo expulso els dimonis per Beelzebul, ¿per qui els expulsen els vostres  lls? Per això, ells seran els vostres jutges.
28 Però si jo expulso els dimonis per l’Esperit de Déu, certament el regne de Déu ha arribat a vosaltres.
29 O, ¿com pot entrar algú a la casa de l’home fort i saquejar-li els béns, si primer no ha lligat l’home fort? I llavors li podrà saquejar la casa.
30 Qui no és amb mi, és contra mi, i qui no recull amb mi, escampa.
31 Per això us dic: Tot pecat i tota blasfèmia seran perdonats als homes, però la blasfèmia contra l’Esperit no serà perdonada als homes.
32 I al qui digui una paraula contra el Fill de l’home, li serà perdonat,
Mateu 12
però al qui parli contra l’Esperit Sant, no li serà perdonat ni en aquest temps ni en el que vindrà.
33 O feu l’arbre bo i el seu fruit bo, o feu l’arbre dolent i el seu fruit dolent: perquè l’arbre es coneix pel fruit.
34 Cria d’escurçons! ¿Com podeu parlar coses bones essent dolents? Perquè de l’abundància del cor, la boca en parla.
35 L’home bo, del bon tresor del cor en treu coses bones, i l’home dolent, del mal tresor en treu coses dolentes. 36 I us dic que de tota paraula inútil que diguin els homes n’hauran de donar compte en el dia del judici.
37 Perquè per les teves paraules seràs justi cat, i per les teves parau- les seràs condemnat.
38 Llavors respongueren alguns dels escribes i fariseus, dient: Mestre, volem veure un senyal de tu.
39 Ell respongué i els digué: Una generació dolenta i adúltera demana un senyal i no li serà donat cap altre senyal que el senyal del profeta Jonàs. 40 Perquè així com Jonàs va estar en el ventre del gran peix tres dies i tres nits, així el Fill de l’home estarà en el cor de la terra tres dies i tres nits.
41 Els homes de Nínive s’alçaran en el judici amb aquesta generació i la condemnaran, perquè ells es van penedir d’acord amb la predicació de Jonàs, i mireu, aquí n’hi ha un més gran que Jonàs.
42 La reina del sud s’alçarà en el judici amb aquesta generació i la condemnarà, perquè va venir dels límits de la terra a escoltar la saviesa de Salomó, i mireu, aquí n’hi ha un més gran que Salomó.
43 I quan l’esperit impur ha sortit de l’home, vaga per llocs àrids, cercant repòs, i no en troba.
12:21 Is 42:1-4 12:22-32 Mc 3:20-30 12:38-42 Lc 11:29-32 12:43-45 Lc 11:24-26
1027


   1033   1034   1035   1036   1037