Page 1039 - Biblia Català TBS
P. 1039

ho van sentir les multituds, el van seguir a peu des de les ciutats.
14 I quan Jesús va desembarcar, va veure una gran multitud i en va tenir compassió i va guarir els seus malalts.
15 I arribat el vespre, se li atansaren els seus deixebles, dient: Aquest lloc és desert i ja s’ha fet tard. Acomiada les multituds perquè se’n vagin als pobles i es comprin menjar.
16 Però Jesús els digué: No cal que se’n vagin. Doneu-los vosaltres de menjar.
17 I li diuen: Aquí només tenim cinc pans i dos peixos.
18 Ell els diu: Porteu-me’ls aquí.
19 I va manar a les multituds que
es reclinessin damunt l’herba, i va prendre els cinc pans i els dos peixos. I mirant al cel, va beneir i partir els pans i els va donar als deixebles, i els deixebles a les mul- tituds.
20 I en menjaren tots, i restaren satisfets. Van recollir el que sobrava dels bocins: dotze coves plens.
21 I els qui havien menjat eren com uns cinc mil homes, a part de dones i nens.
22 I Jesús va manar immediatament als seus deixebles que entressin a la barca i anessin davant d’ell a l’altra banda, mentre ell acomiadava les multituds.
23 I després d’acomiadar les multi- tuds, va pujar a la muntanya tot sol a pregar; i en arribar el vespre, era allà sol.
24 I la barca era ja al mig del mar, batuda per les onades, perquè el vent era contrari.
25 I a la quarta vetlla de la nit, Jesús va venir a ells caminant sobre el mar.
26 I en veure’l caminant sobre el mar, els deixebles es van espantar i
Mateu 14, 15
deien: És un fantasma! I van cridar de por.
27 Però Jesús de seguit els parlà, dient: Tingueu con ança, sóc jo, no tingueu por.
28 I Pere li respongué i digué: Senyor, si ets tu, mana’m de venir a tu sobre les aigües.
29 Ell digué: Vine. I Pere, havent baixat de la barca, es posà a caminar sobre les aigües per arribar  ns a Jesús.
30 Però quan va veure la forta ven- tada, va tenir por i, començant a enfonsar-se, va cridar dient: Senyor, salva’m!
31 I Jesús va estendre la mà imme- diatament, el va agafar amb força i li diu: Home de poca fe, per què has dubtat?
32 I quan ells van pujar a la barca, el vent es va parar.
33 I els qui eren a la barca van venir i el van adorar, dient: Veritablement ets el Fill de Déu.
34 I van travessar i arribaren a la terra de Genesaret.
35 I quan els homes d’aquell lloc el van conèixer, van enviar a fer-ho saber per tota la rodalia. I li van dur tots els qui tenien mals,
36 i li pregaven que els permetés tan sols de tocar la franja del seu mantell. I tots els qui el van tocar restaren completament guarits.
15:1-28 Mc 7:1-30 15:4 Ex 20:12; Dt 5:16; Ex 21:17
15
dient:
2 Per què els teus deixebles trans- gredeixen la tradició dels ancians? Ja que no es renten les mans quan mengen pa.
3 Ell respongué i els digué: ¿I vos- altres per què transgrediu el mana- ment de Déu per causa de la vostra tradició?
4 Perquè Déu va manar, dient: Honra el teu pare i la teva mare. I:
Llavors van anar a Jesús els escribes i fariseus de Jerusalem,
1031


   1037   1038   1039   1040   1041