Page 106 - Biblia Català TBS
P. 106

Èxode 29, 30
32 I Aaron i els seus  lls menjaran lacarndelmoltóielpaquehihaal cistell, a l’entrada de la tenda de la reunió.
33 I menjaran aquelles coses amb què s’ha fet l’expiació per consagrar- los, per santi car-los. I cap estrany no en menjarà, perquè són coses santes.
34 Isiromanresdelacarndela consagració o del pa  ns al matí, cremaràs al foc el que ha romàs: no serà menjat, perquè és cosa santa.
35 Així faràs amb Aaron i els seus  lls, d’acord amb tot el que jo t’he manat; durant set dies els consagraràs. 36 I cada dia oferiràs un vedell com a sacri ci pel pecat per a les expiacions, i puri caràs l’altar quan facis l’expiació per ell, i l’ungiràs per santi car-lo.
37 Durant set dies faràs l’expiació per l’altar i el santi caràs; i l’altar serà molt sant, tot el que toqui l’altar serà santi cat.
38 I això és el que oferiràs damunt l’altar: dos anyells d’un any, cada dia, contínuament.
39 El primer anyell l’oferiràs al matí, i el segon anyell l’oferiràs al capvespre. 40 I amb el primer anyell oferiràs la desena part d’un efà de  or de farina pastada amb un quart d’in d’oli verge d’oliva, i una libació d’un quart d’in de vi.
41 I el segon anyell l’oferiràs al capvespre, l’oferiràs amb un present i una libació iguals que al matí, com a olor suau, una ofrena de foc per a Jahveh.
42 Serà un holocaust continu per a les vostres generacions, a l’entrada de la tenda de la reunió, davant Jahveh, on jo em trobaré amb vosal- tres, per parlar-te allà.
43 I em trobaré allà amb els  lls d’Israel, i el tabernacle serà santi cat amb la meva glòria.
44 I santi caré la tenda de la reunió i l’altar, i santi caré Aaron i els seus  lls perquè em siguin sacerdots.
45 I habitaré enmig dels  lls d’Israel, i jo seré el seu Déu.
46 I ells coneixeran que jo sóc Jahveh, el seu Déu, que els he fet sortir de la terra d’Egipte per habitar enmig d’ells. Jo, Jahveh, el seu Déu.
29:36 He 10:11 29:38 Jn 1:29; Ap 5:9, 12 30:7 Lc 1:9 30:10 He 9:25 98
30
d’acàcia.
2 La seva llargada serà d’una colza- da i la seva amplada d’una colzada, serà quadrat, i la seva alçada serà de dues colzades. Els seus corns seran d’una sola peça amb ell.
3 I el recobriràs d’or pur, pel seu damunt i les seves parets al voltant i els seus corns. I li faràs una motllura d’or al voltant.
4 I li faràs dues anelles d’or sota la seva motllura, als dos costats, i les posaràs als dos costats per fer-hi passar les barres per transportar-lo amb elles.
5 I faràs les barres de fusta d’acàcia i les recobriràs d’or.
6 I el posaràs davant del vel que hi ha davant l’arca del testimoni, davant del propiciatori que hi ha sobre el testimoni, allà on jo em tro- baré amb tu.
7 I Aaron hi cremarà damunt encens perfumat cada matí, mentre prepara les llànties ho cremarà.
8 I quan Aaron encendrà les llàn- ties, al capvespre, també farà pujar encens amb fum: hi haurà encens contínuament davant Jahveh per les vostres generacions.
9 No oferireu encens estrany damunt l’altar, ni holocaust, ni pre- sent, ni vessareu cap libació damunt d’ell.
10 I Aaron farà l’expiació sobre els corns de l’altar, una vegada l’any, amb la sang del sacri ci pel pecat per les expiacions: farà una vegada
I faràs un altar on fumegi
encens, el faràs de fusta


   104   105   106   107   108