Page 1066 - Biblia Català TBS
P. 1066

Marc 4
que va pujar en una barca i seia en el mar, i tota la multitud era a terra davant del mar.
2 I els instruïa amb moltes paràbo- les i els deia en el seu ensenyament: 3 Escolteu! Heus aquí, el sembrador va sortir a sembrar.
4 I s’esdevingué que mentre sem- brava, una part va caure a la vora del camí i van venir els ocells del cel i la van devorar.
5 Una altra part va caure sobre un lloc pedregós on no tenia gaire terra, i de seguit va brotar perquè no tenia gruix de terra.
6 Però quan va eixir el sol, es va cremar; i com que no tenia arrel, es va assecar.
7 I una altra part va caure entre espines, i les espines van créixer i l’ofegaren i no va donar fruit.
8 I una altra part va caure en la terra bona i va donar fruit que pu- java i creixia, i una va dur trenta i l’altra seixanta i l’altra cent.
9 I els deia: Qui tingui orelles per escoltar, que escolti.
10 Quan va estar sol, els qui eren al seu voltant amb els dotze li van preguntar sobre la paràbola.
11 I els deia: A vosaltres us ha estat donat de conèixer el misteri del regne de Déu; en canvi, per als de fora totes les coses són en paràbo- les, 12a quemirant,mirininohi vegin; i escoltant, escoltin i no com- prenguin; no fos que es convertissin i els fossin perdonats els pecats.
13 I els diu: ¿No compreneu aques- ta paràbola? Doncs, com entendreu totes les paràboles?
14 El sembrador sembra la paraula. 15 Els de la vora del camí són aquells on és sembrada la paraula, i quan l’escolten, ve Satanàs de seguit i s’emporta la paraula que ha estat sembrada en els seus cors.
4:12 Is 6:9-10 4:21-25 Lc 8:16-18 1058
16 I semblantment aquells que són sembrats sobre el lloc pedregós són els qui, quan escolten la paraula, la reben immediatament amb alegria; 17 i no tenen arrel en si mateixos, sinó que són de temporada. Més endavant, quan ve una tribulació o una persecució per causa de la paraula, s’entrebanquen immediata- ment.
18 I els sembrats entre espines són aquells que han escoltat la paraula, 19 i els des cis d’aquest món, i l’engany de la riquesa, i els desitjos de les altres coses entren i ofeguen la paraula, i esdevé infructuosa.
20 I els qui han estat sembrats sobre la terra bona, aquests són els qui escolten la paraula i l’accepten i por- ten fruit: l’un trenta, l’altre seixanta i l’altre cent.
21 I els deia: ¿Es porta una llàntia potser per posar-la sota la mesura de gra o sota el llit? ¿No és per posar-la sobre el portallànties?
22 Perquè no hi ha res amagat que no hagi de ser descobert, ni res de secret que no s’hagi de manifestar. 23 Si algú té orelles per escoltar, que escolti.
24 I els deia: Fixeu-vos en el que es- colteu. Amb la mesura amb què me- sureu se us mesurarà, i a vosaltres que escolteu encara se us hi afegirà. 25 Perquè al qui té, se li donarà, i al qui no té,  ns allò que té li serà pres.
26 I deia: Així és el regne de Déu, com un home que sembra la llavor sobre la terra.
27 Idormieslleva,nitidia,ila llavor va germinant i creixent, sense que ell sàpiga com.
28 Per si mateixa la terra va donant fruit: primer un bri, després una espiga, i després el gra ple dins l’espiga.
29 I quan el fruit és a punt, de segui- da hi envia la falç, perquè ha arribat la collita.


   1064   1065   1066   1067   1068