Page 1090 - Biblia Català TBS
P. 1090

Lluc 2
jadora, perquè no hi havia lloc per a ells a l’hostal.
8 I en aquella mateixa contrada hi havia uns pastors que s’estaven al ras vetllant de nit guardant el seu ramat. 9 I heus aquí, un àngel del Senyor vingué a ells, i la glòria del Senyor els envoltà de llum, i van tenir molta por.
10 I l’àngel els digué: No tingueu por, perquè heus aquí us anuncio bones noves de gran goig, que ho seran per a tot el poble:
11 perquè avui us ha nascut en la ciutat de David el Salvador, que és el Crist, el Senyor.
12 I això us serà el senyal: trobareu un nadó en bolquers ajagut en la menjadora.
13 I de sobte es va unir a l’àngel una multitud de l’exèrcit celestial que lloaven Déu, i deien:
14 Glòria a Déu en les altures, i a la terra pau: bona voluntat envers els homes!
15 I s’esdevingué, quan els àngels se n’anaren cap al cel, que els pas- tors es deien entre ells: Anem  ns a Betlem a veure això que ha passat, que el Senyor ens ha fet saber.
16 I hi anaren de pressa, i trobaren Maria i Josep, i el nen ajagut en la menjadora.
17 I en veure’l, van fer saber allò que se’ls havia dit d’aquell nen.
18 I tots els qui ho havien escoltat restaren meravellats d’allò que els explicaven els pastors.
19 I Maria guardava totes aquestes coses i les meditava en el seu cor.
20 I els pastors se’n van tornar glori-  cant i lloant Déu per totes les coses que havien escoltat i vist, tal com els havia estat anunciat.
21 I quan es compliren els vuit dies per circumcidar el nen, li posaren de
nom Jesús, com l’havia anomenat l’àngel abans d’ésser concebut en el si matern.
22 I quan es compliren els dies de la puri cació d’ella, segons la llei de Moisès, el pujaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor,
23 tal com està escrit en la llei del Senyor: Tot mascle que obri la matriu serà anomenat sant per al Senyor.
24 I per oferir un sacri ci d’acord amb el que diu la llei del Senyor: Un parell de tórtores o dos colomins.
25 I heus aquí, hi havia a Jerusalem un home anomenat Simeó, i aquest home era just i temorós de Déu, i esperava la consolació d’Israel, i l’Esperit Sant era sobre ell.
26 I l’Esperit Sant li havia revelat que no veuria la mort abans d’haver vist el Crist del Senyor.
27 I portat per l’Esperit vingué al temple, i quan els pares entraven el nen Jesús per fer el que prescriu la llei referent a ell,
28 el va prendre en els seus braços, i beneí Déu, i digué:
29 Sobirà, ara deixes anar el teu servent en pau, segons la teva pa- raula,
30 perquè els meus ulls han vist la teva Salvació,
31 que has preparat davant la pre- sència de tots els pobles:
32 llum per a revelació als gentils, i glòria del teu poble Israel.
33 I Josep i la seva mare es mera- vellaven de les coses que es deien d’ell.
34 I Simeó els beneí, i digué a Maria, la seva mare: Mira, aquest ha estat posat per a caiguda i aixecament de molts a Israel, i com a senyal que serà contradit,
35 –i a tu mateixa una espasa et travessarà l’ànima– a   que siguin
2:11 Is 9:6, 7 2:21-23 Lv 12:1-8; Ex 22:29 2:23 Ex 13:2. 2:24 Lv 12:8. 2:32 Is 42:6; 49:6; 60:1-3 2:34 Is 8:14; 1Co 1:23-24; 1Pe 2:7-8
1082


   1088   1089   1090   1091   1092