Page 110 - Biblia Català TBS
P. 110

Èxode 32, 33
ment amunt i avall, porta a porta, que cadascú mati el seu germà, i cadascú el seu amic, i cadascú el seu parent. 28 I els  lls de Leví ho feren segons la paraula de Moisès, i uns tres mil homes del poble caigueren aquell dia. 29 I Moisès digué: Consagreu avui la vostra mà per a Jahveh, perquè cadascú ha estat contra el seu  ll i el seu germà, a   que avui ell us doni una benedicció.
30 I s’esdevingué, l’endemà, que Moisès digué al poble: Vosaltres heu comès un gran pecat, i ara pujaré a Jahveh, potser podré fer expiació pel vostre pecat.
31 I Moisès tornà a Jahveh, i va dir: Ai, aquest poble ha comès un gran pecat, i s’han fet per a si mateixos déus d’or.
32 Però ara, vulgues perdonar llur pecat; i si no, esborra’m, si us plau, del llibre que has escrit.
33 I Jahveh va dir a Moisès: El qui pequi contra mi, jo l’esborraré del meu llibre.
34 I ara, vés, guia el poble cap a on t’he dit. Heus aquí, el meu àngel anirà davant teu, però en el dia de la meva visitació, jo visitaré sobre ells el seu pecat.
35 I Jahveh colpí el poble, perquè havien fet el vedell que Aaron havia fet.
33
4 I el poble escoltà aquesta paraula tan severa, i es vestí de dol, i ningú no es posà els seus adorns a sobre.
5 Perquè Jahveh havia dit a Moisès: Digues als  lls d’Israel: Sou un poble dur de bescoll, en un instant pujaré enmig teu, i t’exterminaré. I ara lle- va’t els adorns de sobre teu, i sabré elquehedeferambtu.
6 I els  lls d’Israel es despullaren dels seus adorns, des de la munta- nya d’Horeb.
7 I Moisès va prendre la tenda i la plantà fora del campament, lluny del campament. I la va anomenar Tenda de la Reunió. I s’esdevingué que tots els qui cercaven Jahveh, sortien cap a la tenda de la reunió que era fora del campament.
8 I s’esdevenia, quan Moisès sor- tia cap a la tenda, que tot el poble s’aixecava i restava dret, cadascú a l’entrada de la seva tenda, i mirava  xament darrere Moisès  ns que havia entrat a la tenda.
9 I succeïa, quan Moisès entrava a la tenda, que la columna de núvol baixava i s’estava a l’entrada de la tenda, i Jahveh parlava amb Moisès. 10 I tot el poble veia la columna de núvol dreta a l’entrada de la tenda. I tot el poble s’aixecava i cadascú adorava a l’entrada de la seva pròpia tenda.
11 I Jahveh parlava a Moisès cara a cara, com un home parla amb el seu amic. I ell tornava al campament, i el seu servent Josuè, un jove,  ll de Nun, no es movia de la tenda.
12 I Moisès va dir a Jahveh: Mira, tu em dius: Fes pujar aquest poble, però tu no em fas conèixer qui enviaràs amb mi. I tu m’has dit: T’he conegut pel teu nom, i també: Has trobat gràcia als meus ulls.
13 I ara, et prego, si he trobat grà- cia als teus ulls, fes-me conèixer el teu camí, et prego, i et coneixeré,
I Jahveh va dir a Moisès:
Vés, puja d’aquest lloc, tu i el poble que has fet pujar de la terra d’Egipte, cap a la terra que vaig jurar a Abraham, a Isaac i a Jacob, dient: Jo la donaré a la teva descendència. 2 I enviaré al teu davant un àngel, i expulsaré el cananeu, l’amorreu, l’hittita i el perizita, l’hivita i el jebu- seu;
3 per fer-te entrar a una terra que regalima llet i mel; perquè no pujaré enmig teu perquè ets un poble dur de bescoll, no sigui que et consumei- xi pel camí.
32:33 Ez 18:4 33:1 Gn 12:7; 26:3; 28:13 102


   108   109   110   111   112