Page 1115 - Biblia Català TBS
P. 1115

8 I l’amo va lloar l’administrador injust per haver obrat amb seny; perquè els lls d’aquest món són més assenyats en la seva pròpia generació que no pas els lls de la llum.
9 I jo us dic: Feu-vos amics amb la riquesa de la injustícia, a  que quan falti, us rebin en les mansions eternes.
10 El qui és del en el poc, també és del en el molt; i qui és injust en el poc, també és injust en el molt.
11 Si, doncs, en la riquesa injusta no heu estat dels, qui us con arà la veritable?
12 I si en les coses dels altres no heu estat dels, qui us donarà el que és vostre?
13 Cap servent no pot servir dos senyors: perquè o avorrirà l’un i estimarà l’altre, o es dedicarà a l’un i menysprearà l’altre. No podeu servir Déu i la Riquesa.
14 I els fariseus, que eren amants del diner, també estaven escoltant totes aquestes coses, i es burlaven d’ell.
15 I els va dir: Vosaltres sou els qui us justi queu vosaltres mateixos davant dels homes, però Déu coneix els vostres cors. Perquè allò que és excel·lent per als homes, és abomi- nació davant de Déu.
16 La Llei i els Profetes han estat ns a Joan; des de llavors és anunciat el regne de Déu, i tothom s’esforça a entrar-hi.
17 I és més fàcil que passin el cel i la terra, que no pas que caigui una sola titlla de la llei.
18 Tot aquell qui repudia la seva muller i es casa amb una altra, comet adulteri, i el qui es casa amb la repu- diada pel marit, comet adulteri.
19 I hi havia un home ric que anava vestit de porpra i lli níssim, i cada dia banquetejava esplèndidament.
Lluc 16, 17
20 I hi havia un pobre, de nom Llàtzer, que jeia al seu portal, ple de nafres,
21 i desitjava de saciar-se amb les engrunes que queien de la taula del ric; i ns els gossos venien a llepar les seves úlceres.
22 I succeí que va morir el pobre, i fou dut pels àngels al si d’Abraham; i també va morir el ric, i fou sepultat. 23 I a l’infern, enmig de turments, va alçar els seus ulls i des de lluny veié Abraham i Llàtzer en el seu si. 24 I cridà i digué: Pare Abraham, tingues compassió de mi i envia Llàtzer perquè mulli la punta del seu dit amb aigua i refresqui la meva llengua, perquè estic turmentat en aquesta ama.
25 I Abraham digué: Fill, recorda que tu ja has rebut els teus béns durant la teva vida, en canvi Llàtzer, els mals; però ara ell és consolat, i tu ets turmentat.
26 I a més de tot això, entre nosaltres i vosaltres hi ha posat un gran abis- me, de manera que els qui volen pas- sar d’aquí ns a vosaltres no poden, ni els d’allà travessar cap a nosaltres. 27 I digué: Doncs, et prego, pare, que l’enviïs a la casa del meu pare, 28 ja que tinc cinc germans, a  que els doni testimoni perquè no vinguin també ells en aquest lloc de turment.
29 Abraham li diu: Tenen Moisès i els profetes, que els escoltin.
30 I ell digué: No, pare Abraham, però si un d’entre els morts anés a ells, es penedirien.
31 Però li digué: Si no escolten Moisès i els profetes, ni que ressus- citi algú d’entre els morts, tampoc no es convenceran.
17I digué als seus deixebles: És impossible que no vinguin els entrebancs, però ai d’aquell per
causa de qui vénen!
16:16 Mt 11:12, 13 16:17 Mt 5:18 16:18 Mt 5:32; 19:1-12 16:23 infern: en grec “hades” 17:1-4 Mt 18:6-7, 21, 22
1107


   1113   1114   1115   1116   1117