Page 1117 - Biblia Català TBS
P. 1117

30 De la mateixa manera serà en el dia que el Fill de l’home es reveli.
31 En aquell dia, el qui sigui dalt del terrat i tingui els seus béns dins de casa, que no baixi a agafar-los; i el qui sigui al camp, que tampoc no torni enrere.
32 Recordeu la dona de Lot.
33 El qui cerqui de salvar la seva vida, la perdrà; i el qui la perdi, la conservarà.
34 Us dic: Aquella nit dos seran en un llit, l’un serà pres i l’altre deixat. 35 Dues estaran molent juntes, l’una serà presa i l’altra deixada.
36 Dos seran al camp, l’un serà pres i l’altre deixat.
37 I van respondre i li digueren: On, Senyor? I ell els digué: Allà on serà el cos, allà s’aplegaran els voltors.
18I els deia també una paràbola sobre com cal pregar sempre
sense defallir,
2 dient: En una ciutat hi havia un jutge que no tenia temor de Déu ni respectava els homes.
3 I en aquella ciutat hi havia una viuda que acudia a ell i deia: Fes-me justícia contra el meu adversari.
4 I durant un temps ell no volia, però després es digué dintre seu: Malgrat que no temo Déu ni respecto els homes,
5 tanmateix, per causa de la molès- tia que em fa aquesta viuda, li faré justícia perquè a la   no vingui a copejar-me.
6 I el Senyor digué: Escolteu el que diu el jutge injust.
7 I Déu, ¿no farà justícia als seus elegits que clamen a ell de dia i de nit, tot i ser pacient quant a ells?
8 Us dic que ben aviat els farà justícia. Però quan vingui el Fill de l’home, trobarà fe sobre la terra?
9 I digué aquesta paràbola a alguns que con aven en si mateixos que eren justos, i menyspreaven els altres:
Lluc 17, 18
10 Dos homes van pujar al temple a pregar, l’un fariseu i l’altre publicà. 11 El fariseu, dret, pregava amb si mateix d’aquesta manera: Oh Déu, et dono gràcies perquè jo no sóc com els altres homes, rapaços, injustos, adúlters, ni tampoc com aquest pu- blicà.
12 Dejuno dues vegades a la set- mana, pago el delme de tot el que guanyo.
13 I el publicà, de lluny estant, no gosava ni alçar els ulls al cel, sinó que es copejava el pit, dient: Oh Déu, sigues propici amb mi, un pe- cador.
14 Us dic que aquest va baixar jus- ti cat a casa seva, i no pas l’altre. Perquè tot aquell que s’exalça a si mateix, serà humiliat; però qui s’hu- milia a si mateix, serà exalçat.
18:14 Mt 23:12 18:15-30 Mt 19:13-30 18:20 Ex 20:12-16 18:22 Mt 6:19, 20
I li van dur també uns nadons
15
perquè els toqués, però els deixebles, en veure-ho, els renyaven.
16 I Jesús els va cridar i els digué: Deixeu que els nens vinguin a mi, i no els ho impediu, perquè dels qui són com ells és el regne de Déu.
17 En veritat us dic: El qui no rebi el regne de Déu com un nen, no hi entrarà pas.
18 I un dirigent li preguntà, dient: Mestre bo, què cal que hagi fet per heretar la vida eterna?
19 I Jesús li digué: Per què em dius bo? No hi ha ningú bo sinó un: Déu. 20 Saps els manaments: No cometis adulteri, no matis, no robis, no donis fals testimoni, honra el teu pare i la teva mare.
21 I ell digué: He guardat totes aquestes coses des de la meva joven- tut.
22 En sentir això, Jesús li digué: Encara et falta una cosa: ven tot el que tens i reparteix-ho als pobres, i tindràs un tresor en el cel. I vine, segueix-me.
1109


   1115   1116   1117   1118   1119