Page 1124 - Biblia Català TBS
P. 1124

Lluc 22
copa és el nou pacte en la meva sang, que és vessada per a vosaltres.
21 Tanmateix, heus aquí, la mà del qui em lliura és amb mi sobre la taula.
22 I certament, el Fill de l’home se’n va, segons el que està determinat; però ai d’aquell home per qui és lliurat!
23 I ells van començar a preguntar-se els uns als altres, qui era d’entre ells el qui havia de fer això.
24 I hi hagué també una discussió entre ells sobre quin d’ells havia de ser tingut com el més gran.
25 Ell els digué: Els reis de les nacions les dominen, i als qui exer- ceixen autoritat sobre elles se’ls ano- mena benefactors.
26 Però vosaltres no sigueu així, sinó que el més gran entre vosaltres sigui com el més jove, i el qui mana, com el qui serveix.
27 Perquè, qui és més gran, el qui seu a taula o el qui serveix? ¿No ho és el qui seu a taula? Però jo sóc enmig de vosaltres com el qui serveix.
28 I vosaltres sou els qui heu conti- nuat amb mi en les meves proves. 29 I jo us preparo un regne, com el Pare l’ha preparat per a mi,
30 a quemengeuibegueuala meva taula en el meu regne, i segueu en uns trons per judicar les dotze tribus d’Israel.
31 I el Senyor digué: Simó, Simó, heus aquí, Satanàs us ha demanat per garbellar-vos com el blat;
32 però jo he pregat per tu, a   que no falti la teva fe. I tu, quan hagis tornat, aferma els teus germans.
33 I ell li digué: Senyor, amb tu estic disposat a anar  ns a la presó i a la mort.
34 Però ell li digué: Et dic, Pere, que avui no cantarà el gall abans que
22:32 Jn 17:15 22:37 Is 53:12. 22:43 Mt 4:11 1116
tu hagis negat tres vegades que em coneixes.
35 I els digué: Quan us vaig enviar sense bossa ni alforja ni calçat, us va mancar res? I ells digueren: No res. 36 Llavors els digué: Però ara, qui tingui bossa, que la prengui, i igual- ment l’alforja; i qui no tingui espasa, que es vengui la túnica i se’n compri una.
37 Perquè us dic que encara cal que s’acompleixi en mi allò que està es- crit: I fou comptat entre els malvats. Perquè les coses que es refereixen a mi s’estan complint.
38 I ells digueren: Senyor, mira, aquí hi ha dues espases. I ell digué: Prou.
39 I havent sortit, se n’anà com de costum a la muntanya de les Oliveres; i el van seguir també els seus deixebles.
40 I en arribar al lloc, els digué: Pregueu perquè no entreu en temp- tació.
41 I ell es va allunyar d’ells la dis- tància d’un tret de pedra i pregava de genolls,
42 dient: Pare, si vols, aparta de mi aquest calze; però no es faci la meva voluntat, sinó la teva.
43 I se li aparegué un àngel del cel que l’enfortia.
44 I estant en angoixa, pregava més intensament, i la seva suor era com grumolls de sang que queien sobre el terra.
45 I es va alçar de la pregària, anà als seus deixebles, i els va trobar adormits per la tristesa.
46 I els digué: Per què dormiu? Alceu-vos i pregueu, a   que no en- treu en temptació.
47 I mentre ell encara parlava, heus aquí una multitud, i aquell que es deia Judes, un dels dotze, anava davant d’ells, i s’acostà a Jesús per besar-lo.


   1122   1123   1124   1125   1126