Page 114 - Biblia Català TBS
P. 114

Èxode 35, 36
27 I els prínceps portaren pedres d’ònix, i pedres d’encast per a l’efod i per al pectoral;
28 i les aromes i l’oli per a la llàntia, i per a l’oli de la unció i per a l’encens perfumat.
29 Tots les homes i les dones dels  lls d’Israel que tenien el cor dis- posat a aportar per a tota l’obra que Jahveh havia manat de fer per mà de Moisès, portaren una ofrena volun- tària a Jahveh.
30 I Moisès digué als  lls d’Israel: Mireu, Jahveh ha cridat pel nom Bessalel,  ll d’Urí,  ll d’Hur, de la tribu de Judà,
31 i l’ha omplert de l’Esperit de Déu, amb saviesa i amb intel·ligència i amb coneixement per a tota mena d’obra d’art,
32 i per idear dissenys, per treballar amb or i amb plata i amb bronze,
33 i per tallar pedres d’encast i per tallar fusta, per treballar en tot dis- seny d’obra d’art;
34 i ha posat en el seu cor d’instruir; i a ell i a Oholiab,  ll d’Ahissamac, de la tribu de Dan,
35 ell els ha omplert els cors de saviesa per fer tota mena d’obra de cisellador i de dissenyador i de brodador en blau i en porpra i en escarlata i lli  , i de teixidor, i per fer tota mena d’obra d’art i per idear dissenys.
3 I agafaren de davant Moisès totes les ofrenes que els  lls d’Israel havien portat per fer l’obra del servei del san- tuari. I ells encara li portaven ofrenes voluntàries cada matí.
4 I tots els savis que feien tota l’obra del santuari vingueren, cadascun de la feina que feia,
5 i parlaren a Moisès, dient: El poble porta molt més del que cal per al servei de l’obra que Jahveh ha manat de fer.
6 I Moisès manà que es fes passar la veu per tot el campament, dient: Que cap home ni dona no faci cap més treball per a l’ofrena del santuari. I es va impedir al poble de portar més coses.
7 I tenien prou material per fer tota l’obra, i en sobrava.
8 I tots els homes savis de cor d’entre els que feien l’obra, feren el tabernacle amb deu tapissos de lli   retort i de blau i de porpra i d’escar- lata, els féu amb querubins, feina d’artesà.
9 La llargada de cada tapís era vint- i-vuit colzades, i l’amplada quatre colzades, i tots els tapissos tenien una mateixa mida.
10 I va unir els cinc tapissos els uns amb els altres, i els altres cinc tapissos també els uní els uns amb els altres.
11 I féu bagues de blau a la vora d’un dels tapissos, el de l’extrem, a la juntura; i en féu igualment a la vora del tapís de l’extrem de la sego- na juntura.
12 Féu cinquanta bagues en un dels tapissos, i cinquanta bagues a l’extrem del tapís que hi havia en la segona juntura, fent que les bagues es corresponguessin l’una amb l’altra.
13 I féu cinquanta fermalls d’or, i uní els tapissos l’un amb l’altre amb els fermalls, i el tabernacle va ser u.
36
I Bessalel i Oholiab, i tots els
homes savis de cor, en els quals Jahveh havia posat saviesa i intel·ligència per saber com fer tota l’obra del servei del santuari, ho feren segons el que Jahveh ha manat.
2 I Moisès cridà Bessalel i Oholiab i tots els homes savis de cor, en el cor dels quals Jahveh havia posat saviesa: tots els qui el seu cor havia mogut a atansar-se a l’obra per fer-la.
106


   112   113   114   115   116