Page 1145 - Biblia Català TBS
P. 1145

27 Els respongué: Ja us ho he dit i no n’heu fet cas. Per què ho voleu tornar a escoltar? ¿És que també vosaltres voleu ser deixebles d’ell?
28 Llavors el van ultratjar i digue- ren: Tu ets deixeble d’ell, nosaltres som deixebles de Moisès.
29 Nosaltres sabem que Déu ha par- lat a Moisès, però aquest no sabem d’on és.
30 L’home respongué i els digué: En això hi ha una cosa estranya, que vosaltres no sabeu d’on és, i m’ha obert els ulls.
31 Sabem que Déu no escolta els pecadors, però si algú és temorós de Déu i fa la seva voluntat, a aquest l’escolta.
32 Mai no s’havia sentit a dir que ningú hagi obert els ulls d’un cec de naixement.
33 Si aquest no fos de Déu, no po- dria fer res.
34 Respongueren i li digueren: Tu del tot vas néixer en pecats, ¿i tu ens dónes lliçons? I el tragueren fora.
35 Jesús va sentir que l’havien tret fora, i el trobà i li digué: ¿Creus tu en el Fill de Déu?
36 I ell respongué i digué: ¿Qui és, Senyor, a   que cregui en ell?
37 I Jesús li digué: L’has vist, i és el qui està parlant amb tu.
38 I ell digué: Crec, Senyor. I l’adorà.
39 I Jesús digué: Per a judici jo he
vingut en aquest món, a   que els que no hi veuen hi vegin, i els qui hi veuen es tornin cecs.
40 I alguns dels fariseus que eren amb ell van sentir aquestes paraules, i li digueren: ¿També nosaltres som cecs?
41 Jesús els digué: Si fóssiu cecs, no tindríeu pecat. Però ara dieu: Hi veiem; per això el vostre pecat per- sisteix.
Joan 9, 10
10I En veritat, en veritat us dic, el qui no entra per la porta a la pleta de les ovelles, sinó que hi salta per un altre lloc, aquest és un lladre
i un bandoler.
2 Però el qui entra per la porta és el pastor de les ovelles.
3 A aquest, el porter obre, i les ove- lles escolten la seva veu. I crida les seves pròpies ovelles pel nom i les mena fora.
4 I quan ha fet sortir les seves ove- lles, camina al seu davant i les ove- lles el segueixen, perquè coneixen la seva veu.
5 Però un estrany no el seguiran pas, sinó que en fugiran, perquè no coneixen la veu dels estranys.
6 Jesús els digué aquesta compara- ció, però ells no van entendre de què els parlava.
7 Llavors Jesús els tornà a dir: En veritat, en veritat us dic, jo sóc la porta de les ovelles.
8 Tots els qui han vingut abans de mi són lladres i bandolers, però les ovelles no els han escoltat.
9 Jo sóc la porta: si algú entra per mi, serà salvat, i entrarà i sortirà, i trobarà pasturatge.
10 El lladre no ve sinó per robar i matar i destruir. Jo he vingut a   que tinguin vida, i que tinguin abundància.
11 Jo sóc el bon pastor, el bon pas- tor posa la seva vida per les ovelles. 12 Però el llogat, que no és pastor i que no és propietari de les ovelles, veu venir el llop i deixa les ovelles i fuig. I el llop les arrapa i esgarria les ovelles. 13 El llogat fuig perquè és un llogat, i tant se li’n dóna de les ovelles.
14 Jo sóc el bon pastor, i conec les meves ovelles, i les meves ovelles em coneixen.
15 De la mateixa manera que el Pare em coneix, jo també conec el Pare; i poso la meva vida per les ovelles.
9:31 Ps 66:18: Mi 3:4; Ps 34:15; Pr 15:29 10:10 o també “la tinguin en abundància”
9:37 Jn 4:26 9:41 Jn 15:22, 24; 1Jn 1:8-10 10:11 Ez 34:11; He 13:20 10:15 Mt 11:27
1137


   1143   1144   1145   1146   1147