Page 1146 - Biblia Català TBS
P. 1146

Joan 10, 11
16 I tinc altres ovelles que no són d’aquesta pleta, aquestes també les he de portar. I escoltaran la meva veu, i hi haurà un sol ramat i un sol pastor.
17 Per això el Pare m’estima, perquè jo poso la meva vida per tornar-la a prendre.
18 Ningú no me la pren, sinó que jo mateix la poso. Tinc potestat de posar-la, i tinc potestat de tornar-la a agafar. Aquest és el manament que he rebut del meu Pare.
19 Llavors hi hagué novament una divisió entre els jueus a causa d’aquestes paraules.
20 I molts d’ells deien: Té un dimoni i delira, ¿per què us l’escolteu?
21 Uns altres deien: Aquestes parau- les no són pas les d’un endimoniat. ¿Pot un dimoni obrir els ulls dels cecs?
22 I se celebrava a Jerusalem la festa de la Dedicació, i era hivern.
23 I Jesús caminava pel temple, sota el pòrtic de Salomó.
24 Llavors els jueus el van rodejar i li deien: ¿Fins quan tindràs perplexa la nostra ànima? Si tu ets el Crist, digues-nos-ho clarament.
25 Jesús els respongué: Us ho he dit, i no ho creieu. Les obres que jo faig en el Nom del meu Pare, aquestes donen testimoni de mi.
26 Però vosaltres no creieu, perquè no sou de les meves ovelles, com us he dit.
27 Les meves ovelles escolten la meva veu, i jo les conec, i em segueixen.
28 I jo els dono vida eterna, i mai no es perdran, i ningú no les arrabassa- rà de la meva mà.
29 El meu Pare que me les ha donat, és més poderós que tots, i ningú no les pot arrabassar de la mà del meu Pare.
30 JoielParesomu.
31 Llavors els jueus van tornar a agafar pedres per apedregar-lo.
32 Jesús els replicà: Us he mostrat moltes bones obres de part del meu Pare. Per quina d’aquestes obres m’apedregueu?
33 Els jueus li replicaren, dient: No t’apedreguem per cap obra bona, sinó per blasfèmia, i perquè tu, que ets un home, et fas Déu.
34 Jesús els respongué: ¿No està escrit en la vostra Llei: Jo he dit: sou déus?
35 Si anomenà déus aquells als quals es va adreçar la paraula de Déu, i l’Escriptura no pot ser anul·la- da,
36 ¿al qui el Pare va santi car i enviar al món, vosaltres li dieu: Blasfemes, perquè he dit: Sóc Fill de Déu?
37 Si no faig les obres del meu Pare, no em cregueu;
38 però si les faig, i no em creieu a mi, creieu les obres, perquè cone- gueu i cregueu que el Pare és en mi, ijoenell.
39 Llavors van intentar novament d’agafar-lo, i se’ls escapà de les mans.
40 I se’n va tornar a l’altre costat del Jordà, al lloc on primer batejava Joan, i s’hi estigué.
41 I molts vingueren a ell, i deien: Joan no va fer cap senyal, però tot el que Joan va dir d’aquest era veritat. 42 I allà molts van creure en ell.
10:16 Ez 34:23 10:18 Jn 6:38 10:22 Dedicació del temple 10:26 Jn 8:47 10:29 Jn 17:2 10:30 Jn 17:11, 22 10:34 Ps 82:6 10:40 Jn 1:28 11:1, 2 Lc 10:38, 39; Jn 12:3
1138
11
Maria i de la seva germana Marta. 2IeraMarialaquevaungirel Senyor amb ungüent i li eixugà els peus amb els seus cabells; el seu germà Llàtzer estava malalt.
I hi havia un malalt anomenat
Llàtzer, de Betània, el poble de


   1144   1145   1146   1147   1148