Page 1169 - Biblia Català TBS
P. 1169

marit són a la porta, i se t’enduran a tu.
10 I immediatament va caure als seus peus, i expirà: i entraren els joves i la van trobar morta, se l’endugueren i la sepultaren al costat del seu marit.
11 I vingué un gran temor sobre tota l’església, i sobre tots els qui van escoltar aquestes coses.
12 I per mitjà de les mans dels apòstols s’esdevenien molts senyals i prodigis entre el poble. I tots eren unànimes al pòrtic de Salomó.
13 Però ningú dels altres gosava ajuntar-se amb ells, encara que el poble els exalçava.
14 I cada vegada s’hi afegien més creients en el Senyor, una multitud d’homes i dones.
15 De manera que treien els malalts als carrers principals i els posaven en llits i lliteres, a   que quan Pere passava, almenys la seva ombra en toqués algun.
16 I també acudia a Jerusalem la multitud de les ciutats de les roda- lies, portaven malalts i turmentats per esperits impurs, i tots restaven guarits.
17 I s’aixecà el gran sacerdot i tots els qui anaven amb ell –els de la secta dels saduceus–, es van omplir de gelosia,
18 i van posar les mans sobre els apòstols, i els van  car a la presó pública.
19 Però un àngel del Senyor, durant la nit, va obrir les portes de la presó, i traient-los a fora, digué:
20 Aneu, poseu-vos drets al temple i proclameu al poble totes les paraules d’aquesta vida.
21 I havent escoltat això, van entrar al temple a trenc d’alba, i ensenya- ven. I van arribar el gran sacerdot i els qui anaven amb ell, van convo- car el sanedrí i tot el senat dels  lls
Fets dels Apòstols 5
d’Israel, i van enviar a buscar-los a la presó perquè els portessin.
22 Però quan els agutzils hi van arribar, no els van trobar a la presó, i se’n van tornar i ho van fer saber,
23 dient: Hem trobat la presó tanca- da amb tota seguretat, i els guardes drets davant les portes, però quan hem obert, no hem trobat ningú a dins.
24 I quan el gran sacerdot i el capità de la guàrdia del temple i els prin- cipals sacerdots escoltaren aquestes paraules, restaren perplexos a causa d’ells, on aniria a parar això.
25 I algú els va venir a informar, dient: Mireu, els homes que vau  car a la presó són al temple, i estan drets ensenyant al poble.
26 Llavors hi anà el capità amb els agutzils, i se’ls van emportar, però sense violència perquè tenien por del poble, que no els apedreguessin.
27 I els dugueren i els van presentar al sanedrí, i els va interrogar el gran sacerdot,
28 dient: ¿No us vam manar estricta- ment que no ensenyéssiu en aquest Nom? I heus aquí heu omplert Jerusalem amb el vostre ensenya- ment, i voleu fer caure sobre nosaltres la sang d’aquest home.
29 I Pere i els apòstols van respon- dre i digueren: Cal obeir Déu abans que els homes.
30 El Déu dels nostres pares va ressuscitar Jesús, que vosaltres vau matar penjant-lo d’una fusta.
31 Aquest, Déu l’ha exalçat a la seva dreta, com a Príncep i Salvador, per donar el penediment a Israel i la remissió dels pecats.
32 I nosaltres som testimonis seus d’aquestes coses, i també l’Esperit Sant, que Déu ha donat als qui l’obeeixen.
33 I en escoltar això, s’enfurismaven i els volien matar.
5:28 Ft 4:18; 2:23; Mt 27:25 5:29 Ft 4:19 5:31 Is 9:6; Mt 1:21
1161


   1167   1168   1169   1170   1171