Page 1175 - Biblia Català TBS
P. 1175

2 i li demanà cartes per a les sina- gogues de Damasc, a   que si en tro- bava alguns que eren del Camí, tant homes com dones, els pogués portar presoners a Jerusalem.
3 I s’esdevingué que, mentre hi anava i s’atansava a Damasc, de sobte resplendí entorn seu una llum del cel;
4 i va caure a terra i escoltà una veu que li deia: Saule, Saule, per què em persegueixes?
5 I digué: Qui ets, Senyor? I el Senyor digué: Jo sóc Jesús, el qui tu persegueixes. T’és dur de reguitnar contra els agullons.
6 I tremolant i astorat, digué: Senyor, què vols que faci? I el Senyor li digué: Alça’t, entra a la ciutat, i se’t dirà el que has de fer.
7 I els homes que viatjaven amb ell es van aturar, muts d’estupor, perquè sentien la veu però no veien ningú.
8 Llavors Saule es va alçar de terra i, encara que tenia els ulls oberts, no veia ningú. El van dur agafat de la mà i el van portar a Damasc.
9 I va estar tres dies sense veure-hi, i no va menjar ni beure.
10 I a Damasc hi havia un deixeble de nom Ananies. I el Senyor li digué en una visió: Ananies. I ell digué: Heus-me aquí, Senyor.
11 I el Senyor li digué: Alça’t i vés al carrer anomenat Dret, i cerca a la casa de Judes a un que es diu Saule, de Tars. Perquè, heus aquí, està pregant, 12 i en una visió ha vist un home de nom Ananies que entrava i li impo- sava la mà per recobrar la vista.
13 I Ananies va respondre: Senyor, he sentit parlar a molts d’aquest home, de quants mals ha fet als teus sants a Jerusalem.
14 I aquí té l’autorització dels prin- cipals sacerdots per detenir tots els qui invoquen el teu Nom.
Fets dels Apòstols 9
15 Però el Senyor li digué: Vés, perquè aquest m’és un instrument escollit per portar el meu Nom da- vant dels gentils, i de reis, i dels  lls d’Israel.
16 Perquè jo li mostraré quantes coses li caldrà patir pel meu Nom.
17 I Ananies hi anà, entrà a la casa, li imposà les mans i digué: Saule, germà, el Senyor Jesús, que se’t va aparèixer pel camí on venies, m’ha enviat perquè recobris la vista i siguis omplert de l’Esperit Sant.
18 I de seguit li van caure dels ulls com unes escates i hi va tornar a veure immediatament, i es va alçar i fou batejat.
19 I va prendre aliment i es va enfor- tir. I Saule s’estigué alguns dies amb els deixebles que eren a Damasc.
20 I de seguit en les sinagogues pre- dicava el Crist, que aquest és el Fill de Déu.
21 I tots els qui l’escoltaven resta- ven atònits, i deien: ¿No és aquest el qui a Jerusalem destruïa els qui invocaven aquest Nom, i no havia vingut aquí per això, per empor- tar-se’ls presoners cap als principals sacerdots?
22 Però Saule encara rebia més poder, i confonia els jueus que ha- bitaven a Damasc, demostrant que aquest és el Crist.
23 I passats bastants dies, els jueus es van reunir i es van posar d’acord per matar-lo,
24 però Saule es va assabentar del seu complot. I dia i nit vigilaven les portes de la ciutat per poder-lo matar.
25 Però els deixebles el van agafar de nit i el van baixar per la muralla, despenjant-lo dins d’una cistella.
26 I en arribar a Jerusalem, Saule intentava d’ajuntar-se amb els dei-
9:15 “instrument” o “vas” 9:15 Ga 1:15, 16 9:16 2Co 11:23-27
1167


   1173   1174   1175   1176   1177