Page 1191 - Biblia Català TBS
P. 1191

digué: Homes, sabeu que la nostra prosperitat prové d’aquest o ci,
26 i ja veieu i escolteu que aquest Pau ha persuadit i ha fet canviar una gran multitud –no sols a Efes, sinó gairebé a tot l’Àsia–, dient que no són déus els que es fan amb les mans.
27 I no solament hi ha el perill que l’o ci ens caigui en descrèdit, sinó també que el temple de la gran deessa Artemis sigui tingut per no- res i comenci a ser destruïda la seva majestat, que tot l’Àsia i el món veneren.
28 I en escoltar això s’ompliren de furor, i cridaven dient: Gran és l’Artemis dels efesis!
29 I tota la ciutat s’omplí de con- fusió, i es llançaren en massa cap al teatre, prenent amb ells Caius i Aristarc, macedonis, companys de viatge de Pau.
30 I Pau volia entrar a l’assemblea del poble, però els deixebles no li ho van permetre.
31 I també alguns dels asiarques que eren amics seus, enviaren a dema- nar-li que no es presentés al teatre.
32 Així, doncs, uns cridaven una cosa, d’altres una altra, perquè l’assemblea era un desgavell, i la ma- joria ni sabia per quin motiu s’havien reunit.
33 I d’entre la multitud feren sortir Alexandre, que els jueus empenyien cap endavant; i Alexandre, fent un senyal amb la mà, volia defensar-se davant l’assemblea del poble.
34 Però quan s’adonaren que era jueu, tots es van fer una sola veu i es posaren a cridar durant unes dues hores: Gran és l’Artemis dels efesis! 35 I quan el síndic hagué calmat la multitud, digué: Efesis, ¿qui hi ha que no sàpiga que la ciutat dels efesis és la guardiana del temple de
19:29 Ft 20:4 19:33 2Tm 4:14 20:1 2Co 1:8-10 20:6 Ex 12:15; 2Tm 4:13; Tt 3:12
Fets dels Apòstols 19, 20
la gran deessa Artemis i de la imatge que ha vingut de Zeus?
36 Com que aquestes coses són in- negables, doncs, convé que us cal- meu i no feu res precipitadament.
37 Perquè aquests homes que heu portat ni són sacrílegs ni blasfemen la vostra deessa.
38 Per tant, si Demetri i els artesans que són amb ell tenen alguna raó contra algú, hi ha audiències dis- ponibles i procònsols: que s’acusin entre ells.
39 I si teniu cap altra reclamació, us serà resolta en l’assemblea legal.
40 Perquè correm el perill que ens acusin de sedició per això d’avui, sense que hi hagi cap motiu per poder donar raó d’aquest avalot.
41 I després de dir això, va dissoldre l’assemblea.
20
bles, els saludà, i sortí per anar cap a Macedònia.
2 I va recórrer aquelles comarques, i els encoratjà amb abundància de paraules, i se n’anà a Grècia.
3 I hi passà tres mesos, i quan estava a punt d’embarcar-se cap a Síria, els jueus li preparaven un complot, i va decidir de tornar-se’n per Macedònia.
4 I l’acompanyaven  ns a l’Àsia: Sòpatre de Berea, Aristarc i Segon de Tessalònica, i Caius de Derbe, Timoteu, i Tíquic i Trò m de l’Àsia. 5 Aquests anaven al davant, i ens van esperar a Tròada.
6 I nosaltres, després dels dies dels Àzims, vam navegar des de Filips i al cap de cinc dies ens vam trobar amb ells a Tròada, on vam sojornar set dies.
7 I el primer dia de la setmana els deixebles estaven reunits per al par- timent del pa, i Pau, que havia de
20:4 Col 4:7, 10; 2Tm 4:12
I després d’haver-se parat
l’aldarull, Pau cridà els deixe-
1183


   1189   1190   1191   1192   1193