Page 1199 - Biblia Català TBS
P. 1199

hi ha res d’improcedent en aquest home, que l’acusin.
6 I després d’haver passat entre ells més de deu dies, baixà a Cesarea; i l’endemà es va asseure al tribunal i va manar que duguessin Pau.
7 I quan arribà, els jueus que ha- vien baixat de Jerusalem el van rodejar, i van presentar contra Pau moltes i greus acusacions que no podien provar.
8 I ell es defensava: No he pecat en res, ni contra la llei dels jueus, ni contra el temple, ni contra el Cèsar.
9 Però Festus, volent congraciar-se amb els jueus, va respondre a Pau i digué: ¿Vols pujar a Jerusalem i ser jutjat allà d’aquestes coses davant meu?
10 I Pau digué: Sóc davant del tribu- nal del Cèsar, que és on haig de ser jutjat. No he fet cap mal als jueus, com tu saps molt bé.
11 Perquè si sóc culpable i he comès alguna cosa digna de mort, no elu- deixo pas de morir; però, si no hi ha res d’això del que aquests m’acusen, ningú no em pot lliurar a ells. Apel·lo al Cèsar.
12 Llavors Festus va deliberar amb el consell i respongué: Has apel·lat al Cèsar, al Cèsar aniràs.
13 I passats alguns dies, el rei Agripa i Bernice van baixar a Cesarea a sa- ludar Festus.
14 I com que s’hi van estar molts dies, Festus va explicar al rei el cas contra Pau, dient: Hi ha un home que Fèlix va deixar presoner,
15 referent al qual, quan vaig anar a Jerusalem, els principals sacerdots i els ancians dels jueus van presentar els càrrecs i van demanar una con- demna contra ell.
16 I jo els vaig respondre que no és costum dels romans de lliurar cap home a la mort abans que l’acusat pugui tenir els seus acusadors cara
25:26 “senyor”: títol donat a l’emperador romà
Fets dels Apòstols 25
a cara, i se li doni l’oportunitat de defensar-se de l’acusació.
17 Llavors, quan ells vingueren aquí plegats, sense cap dilació, l’endemà em vaig asseure al tribunal i vaig ordenar que duguessin l’home.
18 Els acusadors que van comparèi- xer no van presentar contra ell cap càrrec dels que jo suposava.
19 Només tenien contra ell algunes qüestions sobre la seva pròpia reli- gió, i sobre un tal Jesús mort, que Pau a rmava que és viu.
20 I jo, perplex per la discussió sobre això, li vaig dir si volia anar a Jerusalem i ser jutjat allà concernent aquestes coses.
21 Però com que Pau havia apel·lat perquè fos guardat  ns al judici de l’August, vaig ordenar que el guar- dessin  ns que l’enviï al Cèsar.
22 I Agripa digué a Festus: Jo també voldria escoltar aquest home. I ell digué: Demà el podràs escoltar.
23 L’endemà, doncs, Agripa i Bernice van venir amb gran pompa, i van entrar a la sala d’audiència amb els tribuns i els homes principals de la ciutat; i quan Festus ho va manar, dugueren Pau.
24 I Festus digué: Rei Agripa i tots els homes que sou aquí presents amb nosaltres, vegeu aquest home contra el qual tota la multitud dels jueus m’han demanat a Jerusalem i aquí, cridant que ja no ha de viure més.
25 Però jo, he comprovat que no ha fet res digne de mort, i com que ell mateix ha apel·lat a l’August, he decidit d’enviar-l’hi.
26 Però sobre ell no tinc res de cert per escriure al senyor; per això l’he portat davant vostre, i sobretot da- vant teu, rei Agripa, a   que després de l’interrogatori tingui alguna cosa per escriure.
27 Perquè em sembla absurd enviar un presoner sense informar de les acusacions que hi ha contra ell.
1191


   1197   1198   1199   1200   1201