Page 1201 - Biblia Català TBS
P. 1201

24 I mentre ell deia aquestes coses en la seva defensa, Festus digué amb veu alta: Ets boig, Pau! Les moltes lletres t’estan tornant boig!
25 Però ell digué: No sóc boig, ho- norable Festus, sinó que proclamo paraules de veritat i de seny!
26 Perquè el rei n’està ben informat d’aquestes coses, a qui parlo amb gosadia perquè penso que no ignora cap d’aquestes coses, ja que això no ha tingut lloc en un racó.
27 ¿Creus, rei Agripa, en els profe- tes? Sé que hi creus.
28 I Agripa digué a Pau: Per poc em persuadeixes de fer-me cristià.
29 I Pau digué: Volgués Déu que per poc i per molt, no solament tu, sinó també tots els qui avui m’escol- ten es tornessin igual que jo, llevat d’aquestes cadenes.
30 I quan hagué dit aquestes coses, el rei es va aixecar, i també el gover- nador, i Bernice, i els qui seien amb ells.
31 I mentre se n’anaven parlaven entre ells, dient: Aquest home no fa res que mereixi la mort o les cade- nes.
32 I Agripa digué a Festus: Aquest home se’l podria deixar anar, si no hagués apel·lat al Cèsar.
27
Fets dels Apòstols 26, 27
5 I vam travessar el mar de Cilícia i Pamfília, i vam arribar a Mira de Lícia.
6 I allà el centurió va trobar una nau alexandrina que navegava cap a Itàlia, i ens hi va fer pujar.
7 I durant bastants dies vam nave- gar lentament; havíem arribat amb di cultat enfront de Cnidos, i com que el vent no ens afavoria, vam navegar a recer de Creta, prop de Salmó.
8 I la vam costejar amb di cultat, i vam arribar a un lloc anomenat Bells-Ports, prop del qual hi havia la ciutat de Lasea.
9 I va transcórrer bastant de temps, i la navegació ja era perillosa perquè  ns i tot ja havia passat el Dejuni. Pau els advertia,
10 dient: Homes, veig que la navega- ció s’haurà de fer amb dany i molta pèrdua no sols per a la càrrega i la nau, sinó també per a les nostres vides.
11 Però el centurió feia més cas del pilot i del patró de la nau que del que deia Pau.
12 I com que el port no era apropiat per passar-hi l’hivern, la majoria va prendre el determini de salpar d’allí per veure si podien arribar a Fènix, un port de Creta que mira a llebeig i a mestral, per passar-hi l’hivern.
13 I va bufar una brisa de migjorn i, pensant que aconseguirien el seu propòsit, van llevar l’àncora i coste- jaren Creta de prop.
14 Però al cap de poc es va precipi- tar des de l’illa un vent huracanat, que s’anomena Euroclidó,
15 i va arrossegar la nau. Com que no podíem fer front al vent, la vam deixar anar i érem enduts a la deri- va.
16 I corríem a sotavent d’una illa petita que es deia Clauda, i amb prou feines vam poder dominar el bot.
I quan fou decidit que havíem
de navegar cap a Itàlia, van posar Pau i alguns altres presoners sota la custòdia d’un centurió ano- menat Juli, de la cohort Augusta.
2 I vam pujar en una nau adrami- tina que havia de navegar cap als ports d’Àsia, i ens vam fer a la mar. Amb nosaltres venia Aristarc, un macedoni de Tessalònica.
3 I l’endemà arribàrem a Sidó, i Juli, que tractava Pau amb humani- tat, li va permetre que anés a visitar els amics per rebre’n assistència.
4 Id’allàensvamferalamar,i vam navegar a recer de Xipre, per- què els vents eren contraris.
26:32 Ft 25:11
1193


   1199   1200   1201   1202   1203