Page 12 - Biblia Català TBS
P. 12

Gènesi 3, 4
que tot el bestiar i més que totes les bèsties del camp. Aniràs sobre el teu ventre i menjaràs pols tots els dies de la teva vida.
15 I posaré enemistat entre tu i la dona, i entre el teu llinatge i el seu llinatge. Ell et ferirà el cap, i tu li feriràs el taló.
16 I a la dona li digué: Augmentaré molt el teu dolor i la teva concepció, infantaràs els  lls amb dolor, i el teu desig serà vers el teu marit, i ell et dominarà.
17 I a Adam li digué: Perquè has escoltat la veu de la teva dona i has menjat de l’arbre, del qual t’havia manat, dient: No en mengis; la terra serà maleïda per causa teva, amb dolor en menjaràs tots els dies de la teva vida;
18 et produirà espines i cards, i menjaràs les plantes del camp.
19 Amb la suor del teu front men- jaràs el pa,  ns que tornis al terra, perquè d’ell has estat tret: perquè tu ets pols, i a la pols tornaràs.
20 I Adam anomenà el nom de la seva dona Eva, perquè ella fou la mare de tots els vivents.
21 I Jahveh-Déu féu túniques de pell peraAdamiperalasevadona,iels vestí.
22 Llavors Jahveh-Déu digué: Heus aquí, l’home s’ha tornat com un de Nosaltres, coneix el bé i el mal: i ara, no sigui que estengui la mà i prengui també de l’arbre de la vida, i en mengi i visqui per sempre.
23 I Jahveh-Déu el féu fora del jardí d’Edèn, perquè conreés el terra d’on havia estat tret.
24 I va expulsar l’home, i posà a l’est del jardí d’Edèn els querubins amb l’espasa  amejant que es movia a totes bandes per guardar el camí de l’arbre de la vida.
4I Adam conegué Eva, la seva dona, i ella va concebre i infantà Caín, i digué: He obtingut un home de part de Jahveh.
2 I després infantà el seu germà Abel; i Abel era pastor d’ovelles, i Caín era conreador de la terra.
3 I s’esdevingué que al cap dels dies, Caín portà del fruit de la terra un present a Jahveh.
4 I Abel portà també un present de les primícies del seu ramat, dels més grassos. I Jahveh mirà amb aprova- ció Abel i el seu present,
5 però no mirà amb aprovació Caín i el seu present; i Caín es va irritar molt i el seu rostre es va abatre.
6 I Jahveh digué a Caín: Per què t’has irritat, i per què s’ha abatut el teu rostre?
7 Si fas el bé, no t’aixecaràs? Però si no fas el bé, el pecat està ajagut a la porta,ielseudesigvecapatu,itu l’has de dominar.
8 I Caín va parlar al seu germà Abel; i s’esdevingué, quan eren al camp, que Caín es llançà contra el seu germà Abel, i el matà.
9 I Jahveh digué a Caín: On és Abel, el teu germà? I digué: No ho sé. Sóc jo potser el guardià del meu germà? 10 I Déu li digué: Què has fet? La veu de la sang del teu germà clama a mi des de la terra.
11 I ara seràs maleït de la terra, que ha obert la seva boca per rebre de les teves mans la sang del teu germà.
12 Quan treballaràs la terra, no et donarà més la seva força. Seràs fugi- tiu i vagabund a la terra.
13 I Caín digué a Jahveh: El meu càstig és massa gran per poder-lo suportar.
14 Heus aquí, avui m’expulses de sobre la faç de la terra, i m’hauré d’amagar de la teva faç, i seré fugitiu i vagabund a la terra; i s’esdevindrà
3:15 Mt 1:23; 13:38; Lc 1:35; Is 7:14; Ga 4:4 3:16 Ef 5:24; 1Co 14:34 4:5 He 11:4 4:8 Mt 23:35; Lc 11:51; 1Jn 3:12 4:10 Ap 6:10 4:11 Ga 3:10
4:13 o, “La meva iniquitat és massa gran per ser perdonada”
12


   10   11   12   13   14