Page 1220 - Biblia Català TBS
P. 1220

Romans 15
8 I dic que Jesu-Crist ha esdevingut servidor de la circumcisió a favor de la veritat de Déu, per con rmar les promeses fetes als patriarques,
9 i que els gentils glori quin Déu per la seva misericòrdia, tal com està escrit: Per això et confessaré entre els gentils, i cantaré lloances al teu Nom.
10 I diu una altra vegada: Alegreu- vos, gentils, amb el seu poble.
11 I també: Lloeu el Senyor tots els gentils, i enaltiu-lo tots els pobles.
12 I també Isaïes diu: Hi haurà l’arrel de Jessè, i el qui s’alci per governar els gentils: en ell esperaran els gentils.
13 Que el Déu de l’esperança us ompli de tot goig i de tota pau en el creure, a   que abundeu en l’esperança pel poder de l’Esperit Sant.
14 I jo mateix, germans meus, estic convençut referent a vosaltres que també vosaltres esteu plens de bon- dat, omplerts de tot coneixement, capacitats també per amonestar-vos els uns als altres.
15 Tanmateix, germans, us he escrit amb més gosadia, en part, com per recordar-vos-ho, a causa de la gràcia que m’ha estat donada per Déu,
16 perquè jo sigui un ministre de Jesu-Crist als gentils, servint com a sacerdot de l’evangeli de Déu, a   que l’ofrena dels gentils sigui agra- dable, santi cada per l’Esperit Sant. 17 Tinc, doncs, de què gloriar-me en Crist-Jesús en les coses que perta- nyen a Déu;
18 perquè no gosaria parlar gens de les coses que Crist no hagués obrat a través meu, de paraula i obra, per a l’obediència dels gentils,
19 amb poder de senyals i de prodi- gis, amb poder de l’Esperit de Déu; de manera que, des de Jerusalem i a l’entorn  ns a Il·líria, he predicat plenament l’evangeli del Crist.
15:9 2Samuel 22:50; Psalm 18:49 15:10 Dt 32:43 15:21 Is 52:15 15:25, 26 1Co 16:1-4 15:27 1Co 9:11
20 I així m’he esforçat a predicar l’evangeli on Crist no havia estat anomenat, a   de no edi car sobre el fonament d’un altre,
21 sinó, com està escrit: Aquells als qui ell no havia estat anunciat, veuran, i els qui no ho havien sentit, comprendran.
22 Per això també vaig ser impedit moltes vegades de venir a vosaltres; 23 però ara, com que ja no tinc lloc en aquestes regions, i com que des de fa força anys tinc el desig de venir a vosaltres,
24 quan vagi cap a Hispània, vindré a vosaltres; perquè espero veure-us en passar, i que em poseu de camí cap allà després d’haver gaudit pri- mer una mica de vosaltres.
25 Però ara me’n vaig a Jerusalem a servir els sants;
26 perquè a Macedònia i Acaia els va semblar bé de fer una col·lecta per als pobres que hi ha entre els sants a Jerusalem.
27 Els va semblar bé, i és que en són deutors, perquè si els gentils van participar en els seus béns espiritu- als, ells també els han de servir en els béns materials.
28 Així, doncs, quan hagi complert això, i els hagi lliurat sota segell aquest fruit, aniré cap a Hispània havent passat entre vosaltres.
29 I sé que quan vingui a vosaltres, vindré amb la plenitud de la bene- dicció de l’evangeli del Crist.
30 Us prego, germans, pel nostre Senyor Jesu-Crist i per l’amor de l’Esperit, que lluiteu amb mi en les vostres pregàries a Déu per mi,
31 a   que sigui deslliurat dels de- sobedients que hi ha a Judea, i que el meu servei per als de Jerusalem sigui ben rebut pels sants,
32 a   que per la voluntat de Déu pugui venir amb goig  ns a vosaltres i reposar al vostre costat.
1212
15:11 Ps 117:1 15:12 Is 11:10


   1218   1219   1220   1221   1222