Page 125 - Biblia Català TBS
P. 125

16 I el sacerdot ungit portarà de la sang del vedell a la tenda de la reunió.
17 I el sacerdot mullarà el seu dit en la sang, i ruixarà amb la sang set ve- gades davant Jahveh, enfront del vel. 18 I posarà part de la sang sobre els corns de l’altar que hi ha davant Jahveh dins la tenda de la reunió, i vessarà tota la sang al peu de l’altar de l’holocaust, que és a l’entrada de la tenda de la reunió.
19 I en prendrà tot el greix, i el farà pujar en fum sobre l’altar.
20 I farà amb el vedell com es fa amb el vedell del sacri ci pel pecat, així ho farà. I el sacerdot farà expia- ció per ells, i ells seran perdonats.
21 I traurà el vedell fora del cam- pament, i ho cremarà com cremà el primer vedell: és el sacri ci pel pecat de la congregació.
22 Quan un príncep peca, i fa per error el que no s’ha de fer contra alguns dels manaments de Jahveh, el seu Déu, i és culpable,
23 o quan s’adona del pecat que ha comès, portarà com a ofrena seva un boc de les cabres, un mascle sense cap defecte;
24 i posarà la seva mà damunt del cap del boc, i el degollarà al lloc on es degolla l’holocaust, davant Jahveh: és un sacri ci pel pecat.
25 I el sacerdot prendrà de la sang del sacri ci pel pecat amb el seu dit, i la posarà sobre els corns de l’altar de l’holocaust, i vessarà la seva sang al peu de l’altar de l’holocaust.
26 I farà pujar en fum tot el seu greix sobre l’altar, igual com el greix del sacri ci de pau. I el sacerdot farà l’expiació per ell a causa del seu pecat, i li serà perdonat.
27 I si una persona del poble de la terra peca per error, i fa el que no s’ha de fer contra alguns dels mana- ments de Jahveh, i és culpable;
Levític 4, 5
28 o quan s’adona del pecat que ha comès, portarà com a ofrena una fe- mella de les cabres, una cabra sense cap defecte, com el seu sacri ci pel pecat que ha comès.
29 I posarà la seva mà damunt del cap del sacri ci pel pecat, i degollarà el sacri ci pel pecat al lloc de l’holo- caust.
30 I el sacerdot prendrà de la seva sang amb el seu dit, i la posarà sobre els corns de l’altar de l’holocaust, i vessarà tota la sang al peu de l’altar. 31 I n’extraurà tot el greix, igual com s’extrau el greix del sacri ci de pau, i el sacerdot el farà pujar en fum sobre l’altar en olor suau per a Jahveh. I el sacerdot farà l’expiació per ell, i ell serà perdonat.
32 I si porta un anyell per la seva ofrena com a sacri ci pel pecat, por- tarà una femella sense cap defecte. 33 I posarà la seva mà sobre el cap del sacri ci pel pecat, i el degollarà com a sacri ci pel pecat al lloc on degolla l’holocaust.
34 I el sacerdot prendrà de la sang del sacri ci pel pecat amb el seu dit, i la posarà sobre els corns de l’altar de l’holocaust, i vessarà tota la sang al peu de l’altar.
35 I n’extraurà tot el greix, igual com s’extrau el greix de l’anyell del sacri ci de pau, i el sacerdot ho farà pujar en fum sobre l’altar, sobre les ofrenes de foc a Jahveh. I el sacerdot farà l’expiació per ell, pel pecat que ha comès, i li serà perdonat.
4:20 Rm 5:11; He 2:17; 1Jn 1:7; 2:2 4:27-31 Nm 15:27, 28
5
jurament, i d’haver estat testimoni d’un fet que ha vist o que ha sabut, si no ho declara, ell portarà la seva iniquitat.
2 O si una persona toca res d’impur, sigui el cadàver d’una bèstia impura o el cadàver de bestiar impur, o el cadàver d’un rèptil impur, i li ha
I quan una persona peca després
d’haver escoltat la paraula d’un
117


   123   124   125   126   127