Page 126 - Biblia Català TBS
P. 126

Levític 5, 6
estat amagat, llavors ell es fa impur i és culpable.
3 O si toca cap impuresa humana, qualssevol de les impureses amb què hom esdevé impur, sense ado- nar-se’n, quan se n’adona, és culpa- ble.
4 O, si una persona jura parlant pre- cipitadament amb els seus llavis per fer mal o per fer bé, qualsevol cosa que hom parla equivocadament amb jurament, sense adonar-se’n, quan se n’adona, és culpable en qualsse- vol d’aquestes coses.
5 I s’esdevindrà que, quan esdevin- gui culpable en alguna d’aquestes coses, confessarà allò en què ha pecat,
6 i portarà a Jahveh el seu sacri-  ci per la culpa, pel seu pecat que ha comès: una femella de bestiar menut, una anyella o una femella de les cabres, com a sacri ci pel pecat. I el sacerdot farà expiació pel seu pecat.
7 I si no pot adquirir un anyell, portarà a Jahveh com a sacri ci de la culpa, pel pecat que ha comès, dues tórtores o dos colomins: l’un per a sacri ci pel pecat i l’altre per a holocaust.
8 I els portarà al sacerdot, el qual oferirà primer el que és per al sacri - ci pel pecat, i li arrencarà el seu cap des del coll, però no el separarà,
9 i ruixarà part de la sang del sa- cri ci pel pecat a la paret de l’altar, i la resta de la sang serà espremuda al peu de l’altar: és un sacri ci pel pecat.
10 I del segon en farà un holocaust, segons l’ordenança. I el sacerdot farà expiació per ell, pel pecat que ha comès, i li serà perdonat.
11 I si no li arriba per a dues tór- tores, o per a dos colomins, el qui haurà pecat portarà la seva ofrena: un dècim d’efà de  or de farina com
5:5 Ps 32:5; 1Jn 1:9 6:2 Col 3:9 118
a sacri ci pel pecat. No hi posarà oli al damunt, ni hi posarà encens al damunt, perquè és un sacri ci pel pecat.
12 I la portarà al sacerdot, i el sa- cerdot en prendrà un grapat ple en memorial, i el farà pujar en fum sobre l’altar, sobre les ofrenes de foc a Jahveh: és un sacri ci pel pecat.
13 I el sacerdot farà expiació per ell, pel seu pecat que ha comès en alguna d’aquestes coses, i li serà per- donat; i la resta serà per al sacerdot, com el present.
14 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
15 Si una persona comet una in - delitat, i peca per error en les coses santes de Jahveh, portarà el seu sacri ci per la culpa a Jahveh: un moltó perfecte del ramat, en la teva valoració en xèquels de plata, segons el xèquel del santuari, com a sacri ci per la culpa.
16 I restituirà allò de les coses santes en què ha pecat, i hi afegirà la cin- quena part, i ho donarà al sacerdot. I el sacerdot farà expiació per ell amb el moltó del sacri ci per la culpa, i li serà perdonat.
17 I quan una persona peca, i fa alguna cosa contra qualssevol dels manaments de Jahveh, coses que no s’han de fer, i no se n’adona, també és culpable i portarà la seva iniqui- tat.
18 I durà al sacerdot com a sacri ci per la culpa un moltó perfecte del ramat, segons la teva valoració, i el sacerdot farà expiació per ell, pel seu error amb què ha pecat sense adonar-se’n, i li serà perdonat:
19 és un sacri ci per la culpa, certa- ment és culpable davant Jahveh.
6I Jahveh parlà a Moisès, dient:
2 Quan una persona peca i comet una in delitat contra Jahveh, i enga-


   124   125   126   127   128