Page 1261 - Biblia Català TBS
P. 1261

idòlatra, no té herència en el regne del Crist i de Déu.
6 Que ningú no us enganyi amb paraules buides, perquè per causa d’aquestes coses ve la ira de Déu sobre els  lls de la desobediència.
7 No en sigueu, doncs, coparticipants.
8 Perquè en altre temps éreu tene-
bra, però ara sou llum en el Senyor: camineu com a  lls de la llum.
9 Perquè el fruit de l’Esperit és en tota mena de bondat, de justícia i de veritat.
10 Examineu el que és agradable al Senyor,
11 i no participeu en les obres in- fructuoses de la tenebra, sinó més aviat redargüiu-les;
12 perquè les coses que ells fan d’amagat, fa vergonya només de parlar-ne.
13 Però totes les coses són manifes- tades quan són redargüides per la llum, perquè tot allò que és manifes- tat, és llum.
14 Per això diu: Desvetlla’t, tu que dorms, i alça’t d’entre els morts, i el Crist t’il·luminarà.
15 Mireu, doncs, atentament com camineu, no com a insensats, sinó com a savis,
16 apro tant el temps, perquè els dies són dolents.
17 Per això, no sigueu desassenyats, sinó entenedors de quina és la vo- luntat del Senyor.
18 I no us embriagueu amb vi, que en això hi ha dissolució, sinó sigueu plens de l’Esperit,
19 parlant entre vosaltres amb psalms i himnes i càntics espirituals, cantant i lloant el Senyor en el vostre cor,
20 donant sempre gràcies per totes les coses al Déu i Pare en el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist.
21 Sotmeteu-vos els uns als altres en el temor de Déu.
5:14 Is 26:19 5:16 Col 4:5 5:19-25 Col 3:16-19 6:2-3 Dt 5:16; Ex 20:12
Efesis 5, 6
22 Esposes, sotmeteu-vos als propis marits, com al Senyor.
23 Perquè el marit és el cap de la muller, com també el Crist és el cap de l’església, i ell és el Salvador del cos.
24 Així que, tal com l’església està sotmesa al Crist, així també les mu- llers als seus propis marits en tot.
25 Marits, estimeu les vostres pròpies mullers així com també el Crist va estimar l’església, i es va lliurar ell mateix per ella,
26 a   de santi car-la, puri cant-la amb el bany de l’aigua per la paraula, 27 per presentar-se a si mateix l’església gloriosa, que no té taca ni arruga ni res de semblant, sinó perquè sigui santa i irreprensible.
28 Així els marits han d’estimar les pròpies mullers com els propis cossos. Qui estima la seva muller s’estima a si mateix;
29 perquè mai ningú no ha odiat la seva pròpia carn, sinó que l’alimenta i la protegeix, com també el Senyor a l’església;
30 perquè som membres del seu cos, de la seva carn i dels seus ossos. 31 Per això: L’home deixarà el seu pare i la seva mare, i s’unirà a la seva dona, i tots dos seran una sola carn.
32 Aquest misteri és gran, i jo ho dic referent a Crist i l’església.
33 Però, que cadascú de vosaltres també estimi la seva muller com a si mateix, i la muller que respecti el seu marit.
6
2 Honra el teu pare i la teva mare, aquest és el primer manament amb una promesa,
3 perquè et vagi bé i tinguis llarga vida sobre la terra.
4 I vosaltres, els pares, no exaspe- reu els vostres  lls, sinó crieu-los
5:31 Gn 2:24 6:1 Col 3:20
Fills, obeïu els vostres pares en el
Senyor, perquè això és just.
1253


   1259   1260   1261   1262   1263