Page 1263 - Biblia Català TBS
P. 1263

1Pau i Timoteu, servents de Jesu- Crist, a tots els sants en Crist-Jesús que són a Filips, amb els supervisors
i diaques:
2 gràcia a vosaltres i pau de part de Déu Pare nostre i del Senyor Jesu- Crist.
3 Dono gràcies al meu Déu en tot record de vosaltres,
4 sempre en cada pregària meva per tots vosaltres, pregant amb goig,
5 a causa de la vostra participació en l’evangeli, des del primer dia  ns ara.
6 Estic ben segur d’això: que aquell qui va començar en vosaltres una bona obra, l’anirà complint  ns al dia de Jesu-Crist.
7 De manera que m’és just de pensar això de tots vosaltres, perquè us tinc en el meu cor, vosaltres que, tant en les meves cadenes com en la defensa i con rmació de l’evangeli sou tots participants de la meva gràcia.
8 Perquè Déu m’és testimoni de com us enyoro a tots vosaltres en les entranyes de Jesu-Crist.
9 I demano això: Que el vostre amor abundi encara més i més en el coneixement i discerniment de tota mena,
10 a   que aproveu les coses que són excel·lents, perquè sigueu genuïns i sense entrebanc per al dia de Crist, 11 plens dels fruits de justícia que són per mitjà de Jesu-Crist per a la glòria i lloança de Déu.
12 I vull que sapigueu, germans, que les coses que m’han esdevingut
han contribuït més aviat al progrés de l’evangeli.
13 De manera que s’ha fet evident en tot el pretori, i a tots els altres, que les meves cadenes són per Crist. 14 I la majoria dels germans, enco- ratjats en el Senyor per les meves cadenes, encara gosen molt més a proclamar sense por la Paraula.
15 Alguns, és cert, prediquen Crist  ns per enveja i dissensió, però d’altres també de bona voluntat;
16 aquells prediquen el Crist per ri- valitat, no pas sincerament, pensant que afegeixen a icció a les meves cadenes,
17 els altres, en canvi, per amor, sa- bent que estic posat per a la defensa de l’evangeli.
18 Què, doncs? Malgrat tot, tant si és com a pretext com si és de debò, Crist és predicat, i en això me n’alegro i me n’alegraré.
19 Perquè sé que això se’m tornarà per a salvació, a través de la vostra súplica i pel subministrament de l’Esperit de Jesu-Crist,
20 segons el meu anhel i la meva esperança, que en res no seré aver- gonyit, sinó que amb tota valentia, també ara com sempre, Crist serà magni cat en el meu cos, tant per a vida com per a mort.
21 Perquè, per a mi el viure és Crist, i el morir, un guany.
22 Però si el viure en la carn signi - ca per a mi fruit de l’obra, no sé què escollir,
23 perquè em trobo pressionat dels dos cantons: d’una banda tinc l’anhel
Epístola de l’Apòstol Pau als Filipencs
1:11 Ft 16:12 1:6 Ps 138:8 1:11 Jn 15:8 1:13 Ft 28:30 1:23 2Co 5:8
1255


   1261   1262   1263   1264   1265