Page 1289 - Biblia Català TBS
P. 1289

Pau, presoner de Crist-Jesús, i el germà Timoteu, a l’estimat Filemó, col·laborador nostre,
2 i a l’estimada Àp a, i a Arquip, el nostre company de lluita, i a l’esglé- sia de casa teva:
3 gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesu- Crist.
4 Dono gràcies al meu Déu, fent sempre memòria de tu en les meves pregàries,
5 perquè sento parlar del teu amor i de la fe que tens envers el Senyor Jesús, i per a tots els sants;
6 a   que la participació de la teva fe esdevingui e caç per al coneixement de tot el bé que hi ha en vosaltres per Crist-Jesús.
7 Tenim gran goig i consol a causa del teu amor, perquè els cors dels sants han estat reconfortats per tu, germà.
8 Per tant, encara que tinc plena llibertat en Crist-Jesús de manar-te allò que convingui,
9 més aviat et prego per amor, essent jo com sóc, Pau ancià, i ara, a més, presoner de Jesu-Crist.
10 Et prego pel meu  ll, que he engendrat en les meves cadenes, Onèsim,
11 que en un altre temps et fou inú- til,peròaraésútilperatuipera mi.
12 Te’l torno a enviar: tu, doncs, rep- lo, és a dir, com si fos el meu cor;
13 el qual jo volia retenir amb mi perquè em servís en lloc teu en les meves cadenes per l’evangeli,
14 però no he volgut fer res sense el teu consentiment, a   que el teu bé no fos per obligació sinó voluntari. 15 Potser per això es va separar per un temps, a   que el tinguessis per sempre més,
16 no ja com a esclau, sinó molt més que com a esclau, com a germà esti- mat, especialment per a mi, i encara mésperatu,tantenlacarncomen el Senyor.
17 Per tant, si em consideres un company, rep-lo com a mi mateix. 18 I si t’ha fet cap greuge, o et deu res, posa-ho al meu compte.
19 Jo, Pau, ho escric de la meva pròpia mà: jo ho pagaré; per no dir- te que  ns tu mateix et deus a mi. 20 Sí, germà, que jo també tingui bene ci de tu en el Senyor, reconfor- ta el meu cor en el Senyor.
21 T’he escrit con ant en la teva obediència, sabent que encara faràs més del que et dic.
22 I al mateix temps, prepara’m també allotjament, perquè espero que, per les vostres pregàries, us seré concedit.
23 Et saluden Epafràs, el meu com- pany de presó en Crist-Jesús,
24 Marc, Aristarc, Demes i Lluc, els meus col·laboradors.
25 La gràcia del nostre Senyor Jesu- Crist sigui amb el vostre esperit. Amén.
Epístola de l’Apòstol Pau a Filemó
1:2 Col 4:17 1:10 Col 4:9 1:23, 24 Col 1:7; Ft 12:12; 19:29; Col 4:14
1281


   1287   1288   1289   1290   1291