Page 1307 - Biblia Català TBS
P. 1307

17 Elies era un home de la mateixa naturalesa que nosaltres, i en la pre- gària pregà que no plogués, i no va ploure damunt la terra durant tres anys i sis mesos.
18 I pregà una altra vegada, i el cel donà pluja, i la terra germinà el seu fruit.
5:17, 18 1Re 17 i 18
Jaume 5
19 Germans, si algú de vosaltres s’ha desviat de la veritat, i un altre l’ha fet tornar,
20 sàpiga que el qui ha fet tornar el pecador de l’error del seu camí, sal- varà una ànima de la mort, i cobrirà una multitud de pecats.
1299


   1305   1306   1307   1308   1309