Page 1318 - Biblia Català TBS
P. 1318

1 Joan 3, 4
8 El qui fa el pecat és del diable, perquè des del començament el diable peca. Per això fou manifestat el Fill de Déu, per desfer les obres del diable.
9 Tot el qui és engendrat de Déu no fa pecat perquè la llavor de Déu resta en ell, i no pot pecar, perquè ha estat engendrat de Déu.
10 En això es manifesten els  lls de Déu i els  lls del diable: tot el qui no fa justícia no és de Déu, ni tampoc el qui no estima el seu germà.
11 Perquè aquest és el missatge que heu escoltat des del començament: que ens estimem els uns als altres. 12 No pas com Caín, que era del maligne, i matà el seu germà. I, per què el va matar? Perquè les seves obres eren dolentes, i les del seu germà eren justes.
13 No us estranyeu, germans meus, si el món us odia.
14 Nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida, perquè estimem els germans. El qui no estima el germà resta en la mort.
15 Tot aquell que odia el seu germà és un homicida, i sabeu que cap ho- micida no té vida eterna restant en ell.
16 En això hem conegut l’amor de Déu: que ell posà la seva vida per nosaltres, i nosaltres també hem de posar les nostres vides pels ger- mans.
17 Però si algú posseeix béns del món, i veu el seu germà que té ne- cessitat, i li tanca les entranyes, com hi resta l’amor de Déu en ell?
18 Fillets meus, no estimem de pa- raula o de llengua, sinó d’obra i de veritat.
19 I en això coneixem que som de la veritat, i assegurarem els nostres cors davant d’ell;
20 perquè, si el cor ens condemna, Déu és més gran que el nostre cor, i coneix totes les coses.
3:8 Jn 8:44; He 2:14 3.12 Gn 4:4-8 3:13 Jn 15:18 4:1 Mt 24:4, 5 4:2 1Co 12:3
21 Estimats, si el nostre cor no ens condemna, tenim con ança amb Déu,
22 i qualsevol cosa que demanem, ho rebem d’ell, perquè guardem els seus manaments, i fem allò que és agradable davant d’ell.
23 I aquest és el seu manament: que creguem en el Nom del seu Fill Jesu- Crist, i que ens estimem els uns als altres, d’acord amb el manament que ens donà.
24 I el qui guarda els seus mana- ments resta en ell, i ell en aquest. I en això coneixem que ell resta en nosaltres: per l’Esperit que ens donà.
1310
4
Déu. Perquè han sorgit molts falsos profetes en el món.
2 En això coneixeu l’Esperit de Déu: tot esperit que confessa que Jesu- Crist ha vingut en la carn és de Déu, 3 i tot esperit que no confessa que Jesu-Crist ha vingut en la carn no és de Déu. I aquest és l’esperit de l’anticrist, de qui heu escoltat que està venint, i ara ja és en el món.
4 Vosaltres,  llets, sou de Déu i els heu vençut. Perquè és més gran el qui és en vosaltres que el qui és en el món.
5 Ells són del món, per això el que diuen és del món, i el món els escol- ta.
6 Nosaltres som de Déu; el qui coneix Déu ens escolta, el qui no és de Déu no ens escolta. En això conei- xem l’esperit de la veritat i l’esperit de l’error.
7 Estimats, estimem-nos mútua- ment, perquè l’amor és de Déu, i tot el qui estima ha estat engendrat de Déu, i coneix Déu.
8 El qui no estima no ha conegut Déu, perquè Déu és amor.
3:14 Jn 5:24 3:23 Jn 6:29, 40; 13:34
Estimats, no cregueu tot esperit,
sinó proveu els esperits si són de


   1316   1317   1318   1319   1320