Page 1320 - Biblia Català TBS
P. 1320

1 Joan 5
alguna cosa d’acord amb la seva voluntat, ell ens escolta.
15 I si sabem que ens escolta en allò que demanem, sabem que tenim les peticions que li hem demanat.
16 Si algú veu que el seu germà comet un pecat que no porta a la mort, demanarà i li donarà vida, als qui pequen amb pecat que no porta a la mort. Hi ha pecat que porta a la mort; no és pas per aquest que dic que supliqueu.
17 Tota injustícia és pecat, però hi ha pecat que no porta a la mort.
18 Sabem que tot el qui ha estat en- gendrat de Déu no peca, sinó que el qui ha estat engendrat de Déu es guarda a si mateix, i el maligne no el toca.
19 Sabem que som de Déu, i que el món sencer jau en el maligne.
20 Però sabem que el Fill de Déu ha vingut, i ens ha donat enteniment a   que coneguem el Veritable. I nosaltres som en el Veritable, en el seu Fill Jesu-Crist. Aquest és el Déu veritable i la vida eterna.
21 Fillets, guardeu-vos dels ídols. Amén.
1312


   1318   1319   1320   1321   1322