Page 1322 - Biblia Català TBS
P. 1322

L’ancià a l’estimat Caius, que jo estimo en veritat.
2 Estimat, et desitjo que siguis pros- perat en totes les coses i tinguis bona salut, així com prospera la teva ànima.
3 Perquè em vaig alegrar molt quan van venir germans i van donar tes- timoni de la teva veritat, de com camines en la veritat.
4 No tinc més gran alegria que això, que escoltar que els meus  lls caminen en la veritat.
5 Estimat, actues  delment en el que fas pels germans i pels estrangers,
6 que van donar testimoni del teu amor davant de l’església. Faràs bé de proveir-los per al viatge d’una manera digna de Déu.
7 Perquè és pel seu Nom que ells van sortir, sense rebre res dels gen- tils.
8 Nosaltres, doncs, hem de rebre els tals homes, a   que siguem coopera- dors a favor de la veritat.
1:1 Ft 19:29; Rm 16:23; 1Co 1:14 1:11 1Jn 3:6, 9
9 Vaig escriure a l’església, però Diòtrefes, que vol ser el primer d’ells, no ens accepta.
10 Per això, si vinc, li retrauré les obres que fa: xerra contra nosaltres amb paraules dolentes i, no satisfet amb això, ell no accepta els germans, i ho impedeix als qui ho volen fer, i els expulsa de l’església.
11 Estimat, no imitis allò que és dolent, sinó el que és bo. El qui fa el béésdeDéu,peròelquifaelmalno ha vist Déu.
12 Tots donen testimoni de Demetri,  ns la mateixa veritat. I també nosal- tres en donem testimoni, i sabeu que el nostre testimoni és verídic.
13 Tenia moltes coses a escriure’t, però no vull escriure’t amb tinta i ploma.
14 Espero veure’t de seguit, i parla- rem cara a cara. La pau sigui amb tu. Et saluden els amics. Saluda els amics pel nom.
Tercera Epístola de l’Apòstol Joan
1314


   1320   1321   1322   1323   1324