Page 1335 - Biblia Català TBS
P. 1335

d’ella, els qui guarden els mana- ments de Déu i tenen el testimoni de Jesu-Crist.
Apocalipsi 12, 13, 14
nyes semblants a les d’un anyell, i parlava com un drac.
12 I exerceix tota la potestat de la primera bèstia davant d’ella, i fa que la terra i els qui l’habiten adorin la primera bèstia, de qui havia estat guarida la ferida mortal.
13 I fa grans senyals,  ns a fer bai- xar foc del cel a la terra davant dels homes.
14 I enganya els habitants de la terra amb els senyals que li foren donats de fer davant de la bèstia, dient als habitants de la terra que facin una imatge de la bèstia, la que té aquella ferida d’espasa, i visqué.
15 Ilifoudonatdedonaralèala imatge de la bèstia, perquè  ns i tot la imatge de la bèstia parlés, i fes matar tots els qui no adoressin la imatge de la bèstia.
16 I fa que a tots, als petits, i als grans, i als rics, i als pobres, i als lliu- res, i als esclaus, se’ls posi una marca en la mà dreta o en els seus fronts,
17 i que ningú no pugui comprar o vendre, sinó el qui tingui la marca o el nom de la bèstia, o la xifra del seu nom.
18 Aquí hi cal saviesa. El qui tingui enteniment, que calculi la xifra de la bèstia, perquè és una xifra d’home. I la seva xifra és 666.
sorra del mar. I vaig veure una 13
I em vaig posar dret sobre la
bèstia que pujava del mar, que tenia set caps i deu banyes, i sobre les ba- nyes deu diademes, i sobre els seus caps, un nom de blasfèmia.
2 I la bèstia que vaig veure era sem- blant a un lleopard, i els seus peus eren com els d’un ós, i la seva boca com la boca d’un lleó. I el drac li donà el seu poder i el seu tron, i una gran potestat.
3 I vaig veure un dels seus caps com ferit de mort, però aquesta ferida mortal fou guarida. I tota la terra es meravellà darrere la bèstia.
4 I adoraren el drac que havia donat potestat a la bèstia. I adoraren la bèstia, dient: Qui és semblant a la bèstia? Qui podrà fer guerra contra ella?
5 I li fou donada una boca que parlava coses altives i blasfèmies, i també li fou donada potestat per actuar durant quaranta-dos mesos.
6 I obrí la boca per dir una blas- fèmia contra Déu, per blasfemar el seu Nom i el seu tabernacle, i els qui habiten en el cel.
7 I li fou donat de fer guerra contra els sants, i de vèncer-los. I li fou donada potestat sobre tota tribu, i llengua, i nació.
8 I l’adoraran tots els habitants de la terra, els noms dels quals no estan escrits en el Llibre de la Vida de l’Anyell, que fou immolat des de la fundació del món.
9 Si algú té orella, que escolti.
10 Si algú porta a captivitat, a capti- vitat anirà. Si algú mata a espasa, a espasa ha de ser mort. Aquí hi ha la perseverança i la fe dels sants.
11 I vaig veure una altra bèstia que pujava de la terra. I tenia dues ba-
14
muntanya de Sió, i amb ell cent quaranta-quatre mil, que tenien el Nom del seu Pare escrit en els seus fronts.
2 I vaig escoltar una veu del cel, com la veu de moltes aigües, i com la veu d’un gran tro. I vaig escoltar una veu de citaristes tocant les seves cítares.
3 I canten com un càntic nou davant del tron, i davant dels quatre éssers vivents i dels ancians. I ningú no podia aprendre el càntic sinó els cent quaranta-quatre mil que havien estat comprats de la terra.
13:1 Ap 17:3 13:8 Jn 1:29; 1Pe 1:19-20 14:1 Ez 9:4; Ap 7:3
I vaig veure i, heus aquí,
un anyell era dret sobre la
1327


   1333   1334   1335   1336   1337