Page 169 - Biblia Català TBS
P. 169

5 Tot el temps del vot del seu na- zireat la navalla no passarà sobre el seu cap,  ns que es compleixin els dies pels quals s’ha consagrat a Jahveh, serà sant, i deixarà créixer el cabell del seu cap.
6 Tots els dies del seu nazireat a Jahveh no s’atansarà a una persona morta.
7 No es contaminarà pel seu pare ni per la seva mare ni pel seu germà ni per la seva germana, quan ells morin, perquè el nazireat del seu Déu és sobre el seu cap.
8 Tots els dies del seu nazireat serà sant per a Jahveh.
9 I si algú mor instantàniament, de sobte, a la seva vora, i contamina el cap del seu nazireat, llavors afaitarà el seu cap el dia de la seva puri ca- ció, l’afaitarà el dia setè.
10 I el dia vuitè portarà dues tór- tores o dos colomins al sacerdot, a l’entrada de la tenda de la reunió;
11 i el sacerdot n’oferirà un com a sacri ci pel pecat, i l’altre com a holo- caust, i farà l’expiació per ell a causa del pecat que ha comès pel cadàver, i santi carà el seu cap aquell dia.
12 I consagrarà a Jahveh els dies del seu nazireat, i portarà un anyell d’un any com a sacri ci per la culpa, i els dies anteriors seran des- comptats perquè fou contaminat el seu nazireat.
13 I aquesta és la llei del nazireu: el dia del compliment del temps del seu nazireat, serà portat a l’entrada de la tenda de la reunió;
14 i oferirà la seva ofrena a Jahveh, un anyell d’un any, perfecte, en holocaust, una anyella d’un any, perfecta, com a sacri ci pel pecat, i un moltó perfecte com a sacri ci de pau,
15 i un cistell d’àzims de farina  na, coques pastades amb oli, galetes àzi- mes untades amb oli, i el seu present i les seves libacions;
6:5 Jt 13:5 6:9 Ft 18:18; 21:24, 26 6:26 Jn 14:27
Nombres 6, 7
16 i el sacerdot ho oferirà davant Jahveh i farà el seu sacri ci pel pecat i el seu holocaust,
17 i oferirà el moltó en sacri ci d’ofrenes de pau a Jahveh amb el cistell dels àzims, i el sacerdot oferi- rà el seu present i la seva libació.
18 Llavors el nazireu afaitarà els cabells del cap del seu nazireat a l’entrada de la tenda de la reunió, i prendrà els cabells del cap del seu nazireat i els posarà damunt del foc que hi ha sota el sacri ci de les ofre- nes de pau.
19 I el sacerdot prendrà l’espatlla cuita del moltó i una coca àzima del cistell i una galeta àzima, i ho posarà als palmells del nazireu, després que aquest haurà afaitat el seu nazireat, 20 i el sacerdot ho brandarà com a ofrena brandada davant Jahveh: és la part santa per al sacerdot, a més del pit de l’ofrena brandada i l’espatlla de l’ofrena elevada, i des- prés el nazireu podrà beure vi.
21 Aquesta és la llei del nazireu que fa un vot de la seva ofrena a Jahveh pel seu nazireat, a part del que abasti la seva mà: segons el seu vot que va fer, així ho farà, segons la llei del seu nazireat.
22 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
23 Parla a Aaron i als seus  lls, dient: Així beneireu els  lls d’Israel, dient-los:
24 Jahveh et beneeixi, i et guardi, 25 Jahveh faci resplendir el seu ros- tre damunt teu, i t’afavoreixi;
26 Jahveh alci el seu rostre cap a tu i et doni pau.
27 I posaran el meu Nom sobre els  lls d’Israel, i jo els beneiré.
7
nacle, el va ungir i el santi cà amb tots els seus utensilis; i l’altar amb tots els seus utensilis, i els ungí i els santi cà;
I s’esdevingué que el dia que
Moisès acabà d’aixecar el taber-
6:27 Ef 1:3
161


   167   168   169   170   171