Page 187 - Biblia Català TBS
P. 187

teu; però, això sí, rescataràs el pri- mogènit de l’home, i rescataràs el primogènit de l’animal impur.
16 I els faràs rescatar de l’edat d’un mes, els rescataràs segons la teva valoració en cinc xèquels de plata, segons el pes del xèquel del santuari, de vint gueràs.
17 Però el primogènit del bou, o el primogènit de l’ovella, o el primo- gènit de la cabra, no els rescataràs; ells són sants: aspergiràs llur sang damunt l’altar, i faràs pujar en fum el seu greix, en ofrena de foc d’olor suau a Jahveh.
18 I la carn d’ells serà teva, tal com el pit de l’ofrena brandada i com l’espatlla dreta, seran teus.
19 Totes les ofrenes elevades de les coses santes que els lls d’Israel oferiran a Jahveh, les he donades atuialsteus llsialesteves lles amb tu, per estatut perpetu: un pacte de sal perpetu davant Jahveh per a tu i per a la teva descendència amb tu.
20 I Jahveh digué a Aaron: No tin- dràs heretat en la terra d’ells, ni tindràs part enmig d’ells: jo sóc la teva part i la teva heretat enmig dels lls d’Israel.
21 I heus aquí, jo he donat als lls de Leví com a heretat tots els delmes d’Israel a canvi del seu servei, ja que treballen en el servei de la tenda de la reunió.
22 I els lls d’Israel no s’atansaran més a la tenda de la reunió perquè no es carreguin de pecat, i morin.
23 I els levites faran el servei de la tenda de la reunió, i ells portaran llur iniquitat; serà un estatut per- petu per les vostres generacions, i no tindran heretat enmig dels lls d’Israel.
24 Perquè jo he donat en heretat als levites els delmes dels lls d’Israel, que oferiran a Jahveh com a ofrena elevada; per això els he dit: Enmig
18:31 Mt 10:10; 1Co 9:13; 1Tm 5:18
Nombres 18, 19
dels lls d’Israel, no posseiran cap heretat.
25 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
26 I parlaràs als levites, i els diràs: Quan prendreu dels lls d’Israel els delmes que jo us he donat d’ells per a heretat vostra, llavors oferireu una ofrena elevada d’això a Jahveh, el delme dels delmes.
27 I la vostra ofrena elevada us serà comptada com el gra de l’era i com la plenitud del cup.
28 Així oferireu també vosaltres una ofrena elevada a Jahveh de tots els vostres delmes que rebreu dels lls d’Israel, i en donareu l’ofrena eleva- da de Jahveh a Aaron, el sacerdot. 29 De tots els vostres dons oferireu tota ofrena elevada a Jahveh: tot el millor d’aquesta ofrena serà la seva part santi cada.
30 I els diràs: Quan n’haureu ofert la millor part, serà comptada per als levites com a producte de l’era i com a producte del cup.
31 I us ho menjareu en qualsevol lloc, vosaltres i la vostra família, perquè és la vostra paga pel vostre servei en la tenda de la reunió.
32 I no us carregareu cap pecat en això, en elevar la millor part: no profanareu les coses santes dels lls d’Israel, i no morireu.
19
2 Aquest és un precepte de la llei que Jahveh ha manat, dient: Mana als lls d’Israel que et portin una vaca roja, sense cap defecte, i sobre la qual no s’hagi posat mai cap jou.
3 I la donareu al sacerdot Eleazar, i ell la traurà fora del campament, i la farà degollar davant d’ell.
4 I el sacerdot Eleazar prendrà de la seva sang amb el seu dit, i ruixarà set vegades amb la sang cap al da- vant de la tenda de la reunió.
I Jahveh parlà a Moisès i a
Aaron, dient:
179


   185   186   187   188   189