Page 214 - Biblia Català TBS
P. 214

Deuteronomi 1, 2
42 I Jahveh em va dir: Digues-los: No pugeu ni lluiteu, perquè no sóc enmig vostre; i no fos que sigueu vençuts davant dels vostres enemics. 43 I us vaig parlar, però no vau escol- tar; i us vau rebel·lar contra el mana- ment de Jahveh, i vau actuar amb arrogància, i vau pujar a la serralada. 44 I els amorreus, que habita- ven en aquella serralada, sortiren a atacar-vos, i us perseguiren com fan les abelles, i us colpiren des de Seïr ns a Hormà.
45 I vau tornar, i vau plorar davant Jahveh; però Jahveh no va escoltar la vostra veu, i no us va atendre.
46 I vau sojornar a Cadeix molts dies, segons els dies que hi heu sojornat.
2I vam tornar, i marxàrem cap al desert, camí del Mar Roig, com Jahveh m’havia dit. I vam voltar la regió muntanyosa de Seïr durant molts dies.
2 I Jahveh em parlà, dient:
3 Ja heu voltat prou aquesta regió
muntanyosa. Gireu cap al nord.
4 Mana, doncs, al poble, dient: Vosaltres passareu pel territori dels vostres germans, els lls d’Esaú, que habiten a Seïr, i tindran por de vosal- tres; però, aneu amb molt de compte, 5 no els ataqueu pas; perquè no us donaré gens de la seva terra, ni l’espai de la petjada d’un peu; per- què he donat la regió muntanyosa de Seïr a Esaú com a possessió.
6 Els comprareu a preu de plata l’aliment que menjareu, i també els comprareu a preu de plata l’aigua que beureu.
7 Perquè Jahveh, el teu Déu, t’ha beneït en tota l’obra de la teva mà. Ell coneix les teves anades per aquest gran desert: aquests quaranta anys Jahveh, el teu Déu, ha estat amb tu, no t’ha mancat res.
8 I vam passar de llarg dels nos- tres germans, els lls d’Esaú, que
2:4 Nm 20:14 206
habiten a Seïr, pel camí de l’Arabà, prop d’Elat i prop d’Ession-Guèber. I vam girar, i vam passar pel camí del desert de Moab.
9 I Jahveh em va dir: No provoquis Moab, ni et preparis per combatre’l, perquè no et donaré gens de la seva terra com a possessió, perquè he donat Ar als lls de Lot com a pos- sessió.
10 (Abans hi havien habitat els emi- tes, un poble gran i nombrós i alt com els anaquites;
11 ells també, com els anaquites, eren considerats rafaïtes, però els moabites els anomenen emites.
12 I abans els horites habitaven a Seïr, però els lls d’Esaú els van des- posseir, i els van destruir de davant d’ells, i habitaren al seu lloc, tal com Israel féu a la terra de la seva posses- sió que Jahveh els donà).
13 Ara, alceu-vos, i travesseu el torrent de Zèred. I vam travessar el torrent de Zèred.
14 I el dies que vam caminar des de Cadeix-Barnea, ns que vam tra- vessar el torrent de Zèred, foren trenta-vuit anys, ns que va desapa- rèixer tota la generació dels homes de guerra d’enmig del campament, com Jahveh els havia jurat.
15 I també la mà de Jahveh va caure sobre ells per destruir-los d’enmig del campament, ns que van desa- parèixer.
16 I s’esdevingué que, quan tots aquells homes de guerra s’acabaren morint d’enmig del poble,
17 Jahveh em parlà, dient:
18 Avui tu travessaràs la frontera de Moab ns a Ar,
19 i quan t’atansis davant dels lls d’Ammon, no els provocaràs ni et prepararàs per fer la guerra contra ells, perquè jo no et donaré gens de la terra dels lls d’Ammon com a possessió, perquè l’he donada als lls de Lot com a possessió.


   212   213   214   215   216