Page 217 - Biblia Català TBS
P. 217

déuhihaalscelsoalaterraquefaci segons les teves obres i segons el teu poder?
25 Deixa’m travessar, et prego, i veuré la bona terra que hi ha més enllà del Jordà, aquesta bona regió muntanyosa i el Líban.
26 Però Jahveh s’enutjà amb mi per culpa vostra, i no m’escoltà. I Jahveh em va dir: Prou, no em parlis més d’aquesta qüestió.
27 Puja al cim del Pisgà, i alça els teus ulls a l’oest, i al nord, i al sud, i a l’est, i mira la terra amb els teus ulls; perquè no travessaràs aquest Jordà.
28 I dóna l’encàrrec a Josuè, i enco- ratja’l, i enforteix-lo; perquè ell pas- sarà al cap d’aquest poble, i ell els farà heretar la terra que tu veuràs. 29 I vam acampar a la vall, davant Betpeor.
4I ara, Israel, escolta els estatuts i els judicis que jo us ensenyo, perquè els compliu, a   que vis- queu, i entreu i posseïu la terra que Jahveh, el Déu dels vostres pares, us dóna.
2 No afegireu res a la paraula que us mano, i no en minvareu gens, a   que guardeu els manaments de Jahveh, el vostre Déu, que jo us mano.
3 Els vostres ulls han vist el que Jahveh va fer en el cas de Baal-Peor; perquè tots els homes que van anar darrere Baal-Peor, Jahveh, el teu Déu, els va destruir d’enmig teu;
4 i vosaltres, que us vau aferrar a Jahveh, el vostre Déu, tots vosaltres esteu vius avui.
5 Mira, us he ensenyat estatuts i judicis, tal com Jahveh, el meu Déu, m’ha manat, perquè feu així en la terra on entreu a posseir-la.
6 I els guardareu i els complireu, perquè aquesta és la vostra saviesa i el vostre seny als ulls dels pobles que escoltaran tots aquests estatuts i
3:26 Nm 20:21; 27:13, 14 4:2 Pr 30:6; Ap 22:18
Deuteronomi 3, 4
diran: Certament aquesta gran nació és un poble savi i assenyat.
7 Perquè, quina gran nació té Déu tan a prop d’ells com Jahveh, el nos- tre Déu, en tot allò que l’invoquem? 8 O quina gran nació té estatuts i judicis justos, com tota aquesta llei que jo poso davant vostre avui?
9 Només tingues compte de tu ma- teix i guarda la teva ànima diligent- ment, no sigui que oblidis les coses que han vist els teus ulls, i s’allunyin del teu cor tots els dies de la teva vida; i les faràs conèixer als teus  lls, i als  lls dels teus  lls.
10 Recorda el dia que vas estar da- vant Jahveh, el teu Déu, a l’Horeb, quan Jahveh em va dir: Reuneix- me el poble, i els faré escoltar les meves paraules, a   que aprenguin a témer-me tots els dies que visquin sobre la terra, i ho ensenyin als seus  lls.
11 I us vau atansar, i us vau estar drets al peu de la muntanya; i la muntanya va cremar amb foc  ns al cor dels cels: amb tenebra, núvol i foscor.
12 I Jahveh us parlà des del mig del foc: vau escoltar la veu de les parau- les, però no vau veure cap semblan- ça, només vau escoltar una veu.
13 I us va declarar el seu pacte, que us manà de complir, els deu manaments, i els va escriure en dues taules de pedra.
14 I Jahveh em va manar en aquell temps que us ensenyés estatuts i ju- dicis, perquè els compliu en la terra on entreu per posseir-la.
15 Guardeu, doncs, les vostres àni- mes diligentment: ja que no vau veure cap forma en aquell dia que Jahveh us va parlar a l’Horeb d’enmig del foc;
16 no fos que us corrompéssiu, i us féssiu una estàtua, la imatge de qual- sevol  gura, la forma d’un mascle o d’una femella,
4:3 Nm 25:1-9 4:10 Ex 19 i 20
209


   215   216   217   218   219