Page 23 - Biblia Català TBS
P. 23

rà de les teves entranyes: ell serà el teu hereu.
5 I el dugué fora, i li digué: Mira ara vers els cels i compta els estels, si els pots comptar. I li digué: Així serà la teva llavor.
6 I ell va creure Jahveh, i li fou comptat com a justícia.
7 I li digué: Jo sóc Jahveh, que et vaig fer sortir d’Ur dels caldeus per donar-te aquesta terra per posseir-la. 8 I digué: Senyor Jahveh, en què coneixeré que l’he de posseir?
9 I li digué: Porta’m una vedella de tres anys, i una cabra de tres anys, i un moltó de tres anys, una tórtora i un colomí.
10 I li portà tots aquests animals, i els va partir pel mig, i posà cada meitat enfront de l’altra; però els ocells no els va partir.
11 I les aus de rapinya baixaven sobre els cossos morts, i Abram les feia fora.
12 I s’esdevingué, en pondre’s el sol, que caigué sobre Abram un son profund i, heus aquí, el terror d’una gran tenebra que queia sobre ell.
13 I digué a Abram: Has de saber que certament la teva llavor serà estrangera en una terra que no serà la seva: i seran esclaus d’ells, i els a igiran durant quatre-cents anys. 14 Però jo també jutjaré la nació que hauran servit, i després d’això en sortiran amb molts béns.
15 I tu te n’aniràs en pau cap als teus pares; seràs sepultat en bona vellesa. 16 I a la quarta generació tornaran aquí, perquè la iniquitat dels amor- reus encara no és completa.
17 I s’esdevingué que quan el sol s’hagué post i s’havia fet fosc, heus aquí, un forn fumejant i una torxa  amejant va passar entre aquells trossos.
18 En aquell dia Jahveh va fer un pacte amb Abram, dient: Dono
Gènesi 15, 16
aquesta terra a la teva llavor, des del riu d’Egipte  ns al riu gran, el riu Eufrates,
19 la terra dels quenites, i dels que- nazites, i dels cadmonites,
20 i dels hittites, i dels perizites, i dels rafaïtes,
21 i dels amorreus, i dels cananeus, i dels guirgaixites, i dels jebuseus.
15:5 Dt 1:10; Rm 4:18 15:6 Rm 4:3, 9, 22; Ga 3:6; Jm 2:23 15:13 Ex 1:1-14 15:14 Ex 12:40; Ft 7:6-7 16:1 Ga 4:24
16
una criada egípcia anomenada Agar. 2 I Sarai digué a Abram: Mira, Jahveh m’ha privat de tenir  lls. Vés, doncs, a la meva criada; pot- ser per ella edi caré una família. I Abram escoltà la veu de Sarai.
3 I quan feia deu anys que Abram habitava a la terra de Canaan, Sarai, muller d’Abram, prengué Agar, la seva criada egípcia, i la donà per muller al seu marit Abram.
4 I ell anà a Agar, i ella va concebre. I quan ella va veure que havia con- cebut, la seva mestressa fou menys- preada als seus ulls.
5 I Sarai digué a Abram: Que el meu ultratge sigui damunt teu! Jo mateixa et vaig posar la meva criada al teu si, i quan ella ha vist que ha concebut, he estat menystinguda als seus ulls. Que Jahveh jutgi entre jo i tu!
6 I Abram digué a Sarai: Mira, la teva criada és a la teva mà, fes-li el que sembli bé als teus ulls. I Sarai la mal- tractà, i ella va fugir de davant d’ella.
7 I l’àngel de Jahveh la trobà vora una font d’aigua al desert, vora la font que hi ha al camí de Xur,
8 i digué: Agar, criada de Sarai, d’on véns i on vas? I ella digué: Fujo de davant Sarai, la meva mestressa.
9 I l’àngel de Jahveh li va dir: Torna a la teva mestressa, i humilia’t sota les seves mans.
10 I l’àngel de Jahveh li digué: Multiplicaré tant la teva descendèn-
I Sarai, la muller d’Abram, no
li havia donat  lls. I ella tenia
23


   21   22   23   24   25