Page 25 - Biblia Català TBS
P. 25

bliré el meu pacte amb ell i amb la seva llavor després d’ell com a pacte perpetu.
20 I referent a Ismael, també t’he escoltat: Heus aquí, el beneiré, el faré fructífer i el multiplicaré molt i molt. Engendrarà dotze prínceps, i el faré una gran nació.
21 Però el meu pacte l’establiré amb Isaac, que Sara t’infantarà l’any vinent per aquest temps.
22 I quan Déu hagué acabat de par- lar amb ell se’n pujà amunt, d’allà on era Abraham.
23 I Abraham va prendre el seu  ll Ismael i tots els nascuts a casa seva i tots els comprats amb els seus diners, tots els mascles entre la gent de la casa d’Abraham, i aquell mateix dia va circumcidar la carn dels seus prepucis, tal com Déu li havia dit.
24 I Abraham tenia noranta-nou anys quan fou circumcidat en la carn del seu prepuci.
25 I Ismael, el seu  ll, tenia tretze anys, quan fou circumcidat en la carn del seu prepuci.
26 Aquell mateix dia foren circumci- dats Abraham i el seu  ll Ismael,
27 i tots els homes de casa seva, els nascuts a casa i els comprats amb diners a un estranger, foren circum- cidats amb ell.
Gènesi 17, 18
5 mentre porto un tros de pa per enfortir el vostre cor. Després continueu el vostre camí, que per això heu passat prop del vostre servent. Ells van dir: Fes-ho com has dit.
6 I Abraham se n’anà corrents vers la tenda, a Sara, i li digué: Afanya’t, pren tres seàs de  or de farina, pas- ta-les i fes-ne coques.
7 I Abraham va córrer cap al ramat i trià un vedell tendre i bo, i el va donar al jove, i aquest s’afanyà a preparar-lo;
8 i va prendre mató i llet, i el vedell que havia preparat, i ho va posar davant d’ells. I ell s’estigué dret al seu costat, sota l’arbre, mentre ells menjaven.
9 Ilivandir:OnésSara,la teva muller? I digué: Aquí, dins la tenda.
10 I digué: Certament tornaré a tu segons el temps de la vida; i Sara, la teva muller, tindrà un  ll. I Sara escoltava a l’entrada de la tenda, darrere d’ell.
11 I Abraham i Sara eren vells, avançats en dies, i Sara havia deixat de tenir el costum de les dones.
12 I Sara va riure dintre seu, dient: Després que m’he tornat vella, tindré plaer, quan el meu senyor també és vell?
13 I Jahveh va dir a Abraham: Per què ha rigut Sara, dient: ¿Serà veri- tat que tindré un  ll, ara que sóc vella?
14 ¿Hi ha alguna cosa massa difícil per a Jahveh? Al temps assenyalat, segons el temps de la vida, tornaré a tu, i Sara tindrà un  ll.
15 I Sara ho va negar, dient: No he rigut. Perquè tenia por. Però ell digué: Sí que has rigut.
16 I els homes es van aixecar d’allà, i van mirar vers Sodoma. I Abraham anava amb ells per acomiadar-los.
18
seia a l’entrada de la tenda a la calor del dia.
2 I alçà els ulls, mirà i, heus aquí, tres homes drets davant d’ell. I va mirar, i va córrer a rebre’ls des de l’entrada de la tenda, i es prostrà a terra.
3 I digué: Senyor meu, si ara he tro- bat gràcia als teus ulls, et prego que no passis de llarg del teu servent.
4 Si us plau, deixeu que us portin una mica d’aigua, renteu-vos els peus i reposeu sota l’arbre,
I Jahveh se li va aparèixer a
les alzines de Mambré, mentre
18:10 Rm 9:9 18:12 1Pe 3:6 18:14 Jr 32:17; Lc 1:37
25


   23   24   25   26   27