Page 27 - Biblia Català TBS
P. 27

bé al vostres ulls, però no feu res a aquests homes, que per això han vingut sota l’ombra del meu sostre. 9 Però li digueren: Aparta’t! I digue- ren: Aquest ha vingut com a foras- ter, i encara vol fer de jutge! Doncs ara et farem més mal a tu que a ells. I es precipitaren amb força contra l’home, és a dir Lot, i s’aproparen per esbotzar la porta.
10 Però els homes van estendre la mà, i van fer entrar Lot cap a ells dins la casa, i tancaren la porta.
11 I als homes que eren a l’entrada de la casa els van colpir amb ceguesa, del més petit al més gran, i s’esforçaven debades per trobar l’entrada.
12 Llavors els homes digueren a Lot: Qui més tens aquí? Els teus gendres,  lls i  lles, i tot el qui tinguis a la ciutat, fes-los sortir d’aquest lloc,
13 perquè nosaltres hem de destruir aquest lloc, perquè el clamor con- tra ells ha esdevingut gran davant Jahveh, i Jahveh ens ha enviat per destruir-lo.
14 I Lot va sortir i va parlar als seus gendres, els que s’havien de casar amb les seves  lles, i digué: Alceu- vos, sortiu d’aquest lloc, perquè Jahveh destruirà la ciutat. Però als ulls dels seus gendres els va semblar que bromejava.
15 I a trenc d’alba, els àngels van apressar Lot, dient: Alça’t, pren la teva muller i les teves dues  lles que són aquí, a   que no siguis consumit en el càstig de la ciutat.
16 Però ell ronsejava, i els homes van agafar la seva mà, i també la mà de la seva muller i la mà de les seves dues  lles, per la misericòrdia de Jahveh envers ell, i el van fer sortir i el deixaren fora de la ciutat.
17 I s’esdevingué que, quan els hagueren tret fora, ell digué: Escapa per salvar la teva vida! No miris dar- rere teu ni t’aturis en tota la plana.
19:25 Mt 11:23; 2Pe 2:6-7 19:26 Lc 17:32
Gènesi 19
Escapa’t a la muntanya, a   que no siguis consumit.
18 I Lot els digué: No, si us plau, Senyor meu!
19 Heus aquí, el teu servent ha tro- bat gràcia als teus ulls i has engran- dit la teva misericòrdia que has fet amb mi salvant-me la vida, però jo no puc escapar-me a la muntanya sense que m’atrapi el mal, i mori.
20 Si us plau, heus aquí aquella ciutat que és a prop per fugir-hi, i és ben petita! Si us plau, deixa-m’hi escapar. No és ben petita? I salvaré la meva vida.
21 I li digué: Mira, també en això accepto el teu prec: no esfondraré la ciutat de què parles.
22 Vés de pressa, escapa-t’hi, per- què no puc fer res  ns que hi arribis. Per això el nom d’aquella ciutat s’anomena Sóar.
23 El sol sortia damunt la terra quan Lot va entrar a Sóar.
24 I Jahveh va fer ploure sofre i foc des dels cels, de part de Jahveh, sobre Sodoma i Gomorra.
25 I va esfondrar aquelles ciutats, i tota la rodalia, i tots els habitants de les ciutats i el que germina de la terra. 26 I la seva muller va mirar darrere d’ell, i es va tornar una columna de sal.
27 I Abraham es va llevar de matí i anà al lloc on havia estat davant Jahveh,
28 i mirà vers Sodoma i Gomorra, i vers tota la regió de la rodalia i, heus aquí, va veure el fum de la terra pujant com el fum d’un forn.
29 I s’esdevingué, quan Déu destruí les ciutats de la plana, que Déu es recordà d’Abraham i va fer sortir Lot d’enmig de la destrucció en destruir les ciutats on Lot habitava.
30 I Lot pujà de Sóar i es va establir a la muntanya, i les seves dues  lles amb ell, perquè tenia por d’establir-se
27


   25   26   27   28   29