Page 236 - Biblia Català TBS
P. 236

Deuteronomi 18, 19
devingui i no s’acompleixi, aquesta és una paraula que Jahveh no ha dit, el profeta l’ha dit per orgull, no li tinguis por.
19
terra, que Jahveh el teu Déu et dóna com a heretat, i hi hagi sang damunt teu.
11 Però si algú odia el seu proïsme, i li para una emboscada, i s’aixeca contra ell, i el fereix mortalment, i mor, i fuig a una d’aquestes ciutats, 12 llavors els ancians de la seva ciutat enviaran a traure’l d’allà, i el lliuraran a la mà del venjador de la sang, i morirà.
13 El teu ull no s’apiadarà d’ell, sinó que trauràs d’Israel el culpable de vessar sang innocent, i t’anirà bé.
14 No canviaràs de lloc les  tes del teu veí, que els avantpassats van  xar en el teu heretatge que heretaràs a la terra que Jahveh, el teu Déu, t’ha donat perquè la posseeixis.
15 Un sol testimoni no valdrà contra ningú, per qualsevol iniquitat i per qualsevol pecat, en qualsevol pecat que hagi comès. Per boca de dos testimonis, o de tres testimonis, serà establerta la qüestió.
16 Quan un testimoni injust s’aixequi contra algú per acusar-lo de rebel·lió,
17 llavors tots dos homes que tenen la controvèrsia es presentaran da- vant Jahveh, davant dels sacerdots i els jutges que hi haurà en aquells dies;
18 i els jutges s’informaran acura- dament i, heus aquí, si el testimoni és un fals testimoni, que ha testi cat falsament contra el seu germà:
19 fareu, doncs, amb ell tal com ell proposava de fer amb el seu germà. I trauràs el mal d’enmig teu.
20 I els que hagin restat ho escolta- ran, i tindran por, i no tornaran més a fer una maldat com aquesta enmig teu.
21 I el teu ull no tindrà pietat: vida per vida, ull per ull, dent per dent, mà per mà, peu per peu.
Quan Jahveh, el teu Déu, hagi
exterminat les nacions, la terra de les quals Jahveh, el teu Déu, et dóna, i tu n’hagis pres possessió, i habitis en les seves ciutats i en les seves cases,
2 et separaràs tres ciutats enmig de la teva terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna per posseir-la.
3 Et prepararàs el camí, i partiràs en tres parts el territori de la teva terra, que Jahveh el teu Déu et dóna en heretatge, a   que tot homicida hi pugui fugir.
4 Aquest és el cas de l’homicida que hi fugirà, i viurà: el qui mati el seu proïsme sense adonar-se’n, i sense tenir-li odi d’abans.
5 Així, si un home va amb el seu veí al bosc a tallar llenya, i quan la seva mà brandeix la destral per tallar un arbre, s’escapa el ferro del mànec, i toca el seu proïsme, i el mata, fugirà a una d’aquelles ciutats, i viurà;
6 no sigui que el venjador de la sang, bullint-li el cor, persegueixi l’homicida i, a causa del camí massa llarg, l’atrapi i el mati, quan aquest home no mereixia la mort, perquè abans mai no l’havia odiat.
7 Per tant, et mano això, dient: Et separaràs tres ciutats.
8 I si Jahveh, el teu Déu, eixampla el teu territori, tal com ho va jurar als teus pares, i et dóna tota la terra que va prometre de donar als teus pares, 9 si guardes tot aquest manament, per complir-lo, que avui jo et mano, per estimar Jahveh, el teu Déu, i ca- minar pels seus camins tots els dies, llavors afegiràs per a tu encara tres ciutats més a aquestes tres.
10 I no permetràs que sigui vessa- da sang innocent enmig de la teva
19:2 Ex 21:13; Js 20:7 19:14 Pr 22:28 19:15 2Co 13:1 19:19 1Co 5:13 19: 21 Mt 5:38 228


   234   235   236   237   238