Page 250 - Biblia Català TBS
P. 250

Deuteronomi 30, 31
5 I Jahveh el teu Déu et tornarà a la terra que els teus pares van posseir, i tu l’heretaràs; i et farà bé, i et mul- tiplicarà més que als teus pares.
6 I Jahveh, el teu Déu, circumcidarà el teu cor, i el cor de la teva descen- dència, perquè estimis Jahveh, el teu Déu, amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima, a   que visquis.
7 I Jahveh, el teu Déu, farà caure totes aquestes malediccions damunt dels teus enemics, i damunt dels qui t’odien, que t’han perseguit.
8 I tu et giraràs, i escoltaràs la veu de Jahveh, i compliràs tots els seus manaments que jo avui et mano.
9 I Jahveh, el teu Déu, et farà abun- dar en tota l’obra de la teva mà, en el fruit del teu ventre, i en el fruit del teu bestiar, i en el fruit de la teva terra per al bé: perquè Jahveh tornarà a complaure’s en tu per al bé, igual com es va complaure en els teus pares,
10 quan escoltis la veu de Jahveh, el teu Déu, per guardar els seus ma- naments i els seus estatuts que han estat escrits en aquest llibre de la llei, quan hagis tornat a Jahveh, el teu Déu, amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima.
11 Perquè aquest manament que jo et mano avui no és massa difícil per a tu, ni és lluny del teu abast:
12 no és pas al cel, perquè diguis: ¿Qui pujarà per nosaltres al cel, i ens l’agafarà, i ens el farà entendre, a   que el complim?
13 Ni és a l’altra banda del mar, per- què diguis: ¿Qui passarà per nosal- tres a l’altra banda del mar, i ens l’agafarà, i ens el farà entendre, a   que el complim?
14 Perquè a prop teu és la paraula, enlatevabocaienelteucor,a  que la compleixis.
15 Mira, jo avui he posat davant teu la vida i el bé, i la mort i el mal,
16 perquè jo avui et mano d’estimar Jahveh, el teu Déu, de caminar en els seus camins, i de guardar els seus manaments i els seus estatuts i els seus judicis; i viuràs, i seràs multiplicat, i Jahveh, el teu Déu, et beneirà en la terra en la qual entres per posseir-la.
17 Però si el teu cor s’extravia i no obeeixes, i et deixes portar i et prosternes davant d’altres déus i els serveixes,
18 jo us declaro avui que morireu irremissiblement, no prolongareu els dies a la terra on tu passes el Jordà per posseir-la.
19 Invoco avui els cels i la terra com a testimonis contra vosaltres, que he posat davant vostre la vida i la mort, la benedicció i la maledicció: escull, doncs, la vida, perquè visquis tu i el teu llinatge;
20 per estimar Jahveh, el teu Déu, per obeir la seva veu, i per unir-te a ell: perquè ell és la teva vida, i la prolongació dels teus dies; a   que habitis a la terra que Jahveh va jurar als teus pares, a Abraham, a Isaac i a Jacob, de donar-los.
31I Moisès se n’anà, i parlà aquestes paraules a tot Israel, 2 i els digué: Avui jo tinc cent vint
anys; no puc sortir ni entrar més, i Jahveh m’ha dit: No passaràs aquest Jordà.
3 Jahveh, el teu Déu, ell passarà da- vant teu, destruirà aquestes nacions davant teu, i tu les posseiràs. Josuè serà el qui anirà davant teu, com Jahveh ha dit.
4 I Jahveh farà amb ells com féu amb Sehon i amb Og, reis dels amor- reus, i llur terra, els quals ell destruí. 5 I Jahveh els lliurarà davant vostre, i fareu amb ells d’acord amb tot el manament que us he manat.
6 Tingueu coratge i sigueu forts, no temeu ni els tingueu cap por, perquè
30:5 Jr 32:37-40 30:11-14 Rm 10:6-8 30:13 Rm 10:7 30:14 Rm 10:8 31:2 Nm 20:12 31:6 Js 1:5; He 13:5.
242


   248   249   250   251   252