Page 252 - Biblia Català TBS
P. 252

Deuteronomi 31, 32
terra que jo els vaig jurar, i jo seré amb tu.
24 I s’esdevingué, quan Moisès acabà d’escriure en un llibre les paraules d’aquesta llei  ns al seu acabament,
25 que Moisès va manar als levites que duien l’arca del pacte de Jahveh, dient:
26 Preneu aquest llibre de la llei, i poseu-lo al costat de l’arca del pacte de Jahveh, el vostre Déu, i que s’estigui allà com a testimoni contra tu;
27 perquè jo conec la teva rebel·lió, i el teu bescoll dur; heus aquí, mentre estic viu avui entre vosaltres heu estat rebels contra Jahveh; i com més encara després de la meva mort!
28 Reuniu-me tots els ancians de les vostres tribus, i els vostres administradors, i parlaré a les seves orelles aquestes paraules, i invoca- ré els cels i la terra com a testimoni contra ells;
29 perquè sé que després de la meva mort us corrompreu total- ment, i us apartareu del camí que us he manat; i al  nal dels dies el mal us atraparà, perquè fareu el que és dolent als ulls de Jahveh, provocant-lo a ira amb l’obra de les vostres mans.
30 I Moisès pronuncià a orelles de tota l’assemblea d’Israel les paraules d’aquest càntic  ns a acabar-les.
2 Que caigui com la pluja la meva doctrina, que gotegi com la rosada la meva al·locució: com els plugims sobre l’herba tendra, i com els rui- xats sobre les plantes.
3 Perquè invocaré el Nom de Jahveh: proclameu la grandesa del nostre Déu!
31:26 2Re 22:8, 11 32:2 Is 55:10, 11 32:4 Ps 18:2 244
4 Ell és la Roca, la seva obra és perfecta, perquè tots els seus camins són justícia: és el Déu  del i sense iniquitat, ell és just i recte.
5 S’han corromput contra ell, no són els seus  lls, són culpables, són una generació perversa i torçuda!
6 ¿Així et comportes amb Jahveh, poble neci i ignorant? ¿No és ell el teu pare, que et va crear? Ell t’ha fet i t’ha format.
7 Recorda els dies antics, considera els anys de generació en generació; pregunta al teu pare i ell t’ho expli- carà, als teus ancians, i ells t’ho diran.
8 Quan l’Altíssim distribuí l’heretat- ge a les nacions, quan separà els  lls d’Adam,  xà els termes dels pobles segons el nombre dels  lls d’Israel.
9 Perquè la porció de Jahveh és el seu poble; Jacob és la mesura del seu heretatge.
10 El trobà en una terra deserta, i en un erm solitari ple d’udols. Ell l’envoltà, l’instruí, el guardà com la ninetadelseuull.
11 Com l’àguila desvetlla la seva niuada, es mou damunt dels seus po- llets, desplega les seves ales, els agafa, els porta sobre el seu plomatge,
12 així Jahveh tot sol el menà, no hi havia amb ell cap déu estrany.
13 El féu pujar als cims de la terra, i menjà el fruit del camp, i li féu xu- clar mel de la pedra, i oli de la roca de sílex,
14 mató de vaques i llet d’ovelles, amb greixor d’anyells, i moltons del ramat de Basan, i bocs, amb el millor de la  or del blat; i tu begueres la sang del raïm, el vi.
15 Però Jeixurun s’engreixà i reguit- nà –tu t’engreixares, et vas fer gros, et vas cobrir de greix–, i ell abandonà el Déu que l’havia fet, i deshonrà la Roca de la seva salvació.
16 L’han fet engelosir amb déus aliens, l’han provocat a ira amb unes abominacions.
32:9 Ps 78:71 32:10 Za 2:8
32
Pareu l’orella, cels, que parla-
ré, i escolta, terra, les paraules de la meva boca!


   250   251   252   253   254