Page 253 - Biblia Català TBS
P. 253

17 Han ofert sacri cis als dimonis, no pas a Déu; déus que no coneixi- en, nouvinguts arribats recentment, dels quals no havien tingut pànic els vostres pares.
18 Has negligit la Roca que t’engendrà, i t’has oblidat del Déu que et formà.
19 I Jahveh ho va veure i els rebutjà, per la provocació dels seus  lls i de les seves  lles.
20 I digué: Els amagaré el meu ros- tre, veuré quina serà la seva  , per- què ells són una generació perversa,  lls que no tenen  delitat:
21 ells m’han fet engelosir amb allò que no és Déu, m’han irritat amb llurs vanitats: i jo els engelosiré amb un poble que no és poble, els provo- caré a ira amb una nació insensata. 22 Perquè un foc ha estat encès en la meva ira, i cremarà  ns al sepulcre més profund, consumirà la terra i els seus fruits, i abrusarà els fonaments de les muntanyes.
23 Aplegaré mals sobre ells, exhau- riré contra ells les meves sagetes.
24 Seran xuclats per la fam, i men- jats per la febre i l’amarga destruc- ció: i enviaré contra ells les dents de les bèsties, amb el verí dels rèptils de la pols.
25 A fora devastarà l’espasa, i a les cambres interiors hi haurà terror: seran destruïts tant el jove com la verge, el nadó que mama juntament amb l’home de cabells blancs.
26 Jo he dit: Els esmicolaré, esborra- ré llur memòria d’entre els homes, 27 si no temés la provocació de l’enemic, no fos que llurs adversaris se n’adonessin, no fos que diguessin: La nostra mà ha vençut, i no és pas Jahveh qui ha fet tot això.
28 Perquè són una nació sense seny, i no tenen enteniment.
Deuteronomi 32
29 Tant de bo fossin savis, discerni- rien això, percebrien llur  nal!
30 ¿Com podria un perseguir-ne mil, i dos fer-ne fugir deu mil, sinó perquè la seva Roca els ha venut, i Jahveh els ha deixat?
31 Perquè la seva roca no és com la nostra Roca, i els nostres enemics en són els propis dictaminadors.
32 Perquè el seu cep prové del cep de Sodoma i dels camps de Gomorra, els seus raïms són raïms verinosos, els seus penjolls són amargs.
33 Metzina de serps és el seu vi, i verí mortal d’àspids.
34 ¿No tinc això amagat dintre meu, segellat entre els meus tresors?
35 Meva és la venjança i la paga, el seu peu relliscarà al temps determi- nat, car el dia de llur desastre és a prop, i s’atansen de pressa les coses preparades per a ells.
36 Perquè Jahveh jutjarà el seu poble, i tindrà compassió dels seus servents: perquè ell veu que llur poder s’ha esvaït, i és el  nal del presoner i del lliure.
37 I dirà: ¿On són llurs déus, la roca en la qual con aven,
38 aquells que menjaven el greix de llurs sacri cis, i bevien el vi de llurs libacions? Que s’alcin i us ajudin, que siguin el vostre refugi.
39 Mireu ara que jo, jo sóc ell, i no hi ha cap altre déu amb mi. Jo mato i faig reviure, i jo fereixo i guareixo, i no hi ha ningú que pugui alliberar de la meva mà.
40 Perquè jo alço la mà als cels, i dic: Jo visc eternament!
41 Si esmolo la meva espasa fulgu- rant, i prenc el judici en la meva mà, tornaré la venjança als meus adver- saris, i pagaré allò que es mereixen als qui m’odien.
42 Embriagaré de sang les meves sa- getes –i la meva espasa devorarà carn–,
32:17 1Co 10:20 32:21 Rm 10:19. 32:22 hebreu: Xeol 32:35 Rm 12:19; He 10:30 32:36 He 10:30; Ps 135:14 32:39 1Sa 2:6
245


   251   252   253   254   255