Page 255 - Biblia Català TBS
P. 255

cobrirà tot el dia, i sojornarà entre les seves espatlles.
13 I de Josep digué: Beneïda de Jahveh la seva terra, per les delícies del cel, per la rosada, i per l’abisme d’aigua que s’hi estén a sota,
14 i pels millors fruits del sol, i pels millors fruits de les llunes,
15 i per les primícies de les mun- tanyes antigues, i pel millor dels turons eterns,
16 i pel millor de la terra i de la seva plenitud. I que el favor d’aquell que habità l’esbarzer ardent vingui sobre el cap de Josep, i sobre la testa del separat d’entre els seus germans.
17 La seva majestat és com la del primogènit del seu brau, i corns de bou salvatge són els seus corns; amb ells envesteix els pobles alhora,  ns als extrems de la terra. I ells són les miríades d’Efraïm, i ells són els mi- lers de Manassès.
18 I de Zabuló digué: Alegra’t, Zabuló, quan surtis; i Issacar, en les teves tendes.
19 Cridaran els pobles a la muntanya; allà sacri caran sacri-  cis de justícia, perquè xuclaran l’abundància dels mars i els tresors amagats en la sorra.
20 I de Gad digué: Beneït el qui eixampla Gad; s’ajaçarà com una lleona, arrencarà el braç i la testa.
21 Escollí el primer lloc per a si mateix, ja que allà tenia reservada la part del legislador, i vingué amb els caps del poble; ha complert la justícia de Jahveh, i els seus judicis amb Israel.
22 I de Dan digué: Dan, cadell de lleó, que salta des de Basan.
23 I de Neftalí digué: Neftalí, sado- llat de favor i ple de la benedicció
33:27 Ps 90:1 34:4 Gn 12:7
Deuteronomi 33, 34
de Jahveh: conquereix tu el mar i el sud.
24 I d’Aser digué: Beneït serà Aser amb  lls, serà acceptat pels seus germans, i mullarà en oli el seu peu.
25 Els teus panys seran de ferro i de bronze, i la teva força serà com els teus dies.
26 NohihaningúcomelDéude Jeixurun, cavalcant sobre els cels per ajudar-te, i en la seva majestat sobre els núvols.
27 El Déu de l’eternitat és el teu recer, i sota teu s’estenen els braços eterns: i ell foragitarà davant teu l’enemic, i dirà: Destrueix!
28 I Israel habitarà con at, tot sol: la font de Jacob serà en una terra de gra i de most; també els seus cels degotaran la rosada.
29 Feliç ets tu, Israel: qui és com tu, poble salvat per Jahveh, l’escut del teu auxili i l’espasa de la teva majes- tat! I els teus enemics se sotmetran davant teu, i tu trepitjaràs els seus llocs alts.
34
I Moisès pujà de les planes
de Moab a la muntanya del Nebó, al cim del Pisgà, que és davant de Jericó; i Jahveh li mostrà tota la terra, des de Galaad  ns a Dan,
2 i tot Neftalí, i la terra d’Efraïm i de Manassès, i tota la terra de Judà,  ns a la mar occidental,
3 ielNègueb,ilaplanadelavallde Jericó, la ciutat de les palmeres,  ns a Sóar.
4 I Jahveh li va dir: Aquesta és la terra que jo vaig jurar a Abraham, a Isaac i a Jacob, dient: La donaré a la teva descendència. Te la faig veure amb els teus ulls, però allà no hi entraràs.
5 I allà morí Moisès, servent de Jahveh, a la terra de Moab, d’acord amb la paraula de Jahveh.
247


   253   254   255   256   257